Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/150003
Title: L'evolució del repertori simfònic a l'Auditori de Saragossa (1994 - 2023)
Author: Anguera Lleó, Abel
Tutor: Llorca García, Cristina
Abstract: L’objecte del present treball és analitzar l’evolució del repertori de música simfònica a l’Auditori de Saragossa, des de la seva inauguració l’any 1994 fins a la fi de la temporada 2022/2023. Sabem quines orquestres han visitat l’Auditori, amb quins directors, quins solistes i, sobretot, quina música simfònica han interpretat, de quins compositors i quines obres. Posem l’accent en l’anàlisi dels compositors més interpretats al llarg d’aquest període que subdividim en tres subperíodes, per tal de veure si es produeixen canvis en l’ordre de prelació d’aquells més interpretats. També analitzem l’evolució de tota una sèrie de variables que considerem rellevants, des d’un punt de vista de l’anàlisi sociològica dels concerts com a màxima expressió de la recepció de la música simfònica, com són: el gènere dels directors d’orquestra i dels solistes; la interpretació d’obres de compositors vius en el moment de la interpretació; així com les estrenes absolutes d’obres a l’Auditori. Les dades obtingudes de diverses fonts documentals s’analitzen i el resultat d’aquesta anàlisi és valorat qualitativament per tal de copsar, des d’una perspectiva diacrònica, si podem descobrir algun tipus d’evolució en les variables observades al llarg el període analitzat i, des d’una perspectiva sincrònica, si aquestes dades difereixen, i si ho fan, fins a quin grau, de les dades generals publicades en altres investigacions.
Keywords: Auditori de Saragossa
música simfònica
repertori
evolució
Document type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Issue Date: Jan-2024
Publication license: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/  
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aangueralTFG0124.pdfMemoria del TFG629,51 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Share:
Export:
View statistics

This item is licensed under aCreative Commons License Creative Commons