Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/150357
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBonil Soler, Arnau-
dc.coverage.spatialEsplugues de Llobregat-
dc.date.accessioned2024-05-23T05:06:09Z-
dc.date.available2024-05-23T05:06:09Z-
dc.date.issued2024-01-14-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/150357-
dc.description.abstractEl meu projecte és un pòdcast de ficció sonora de gènere terror anomenant La caverna de Deimos. La idea darrere d’aquest pòdcast és generar una ficció sonora de capítols autoconclusius. Aquesta parteix d’un capítol “0” en el que s’introduirà a l’oient en un multivers que donarà sentit i cohesionarà la resta de capítols. A partir de diverses referències històriques es genera un univers aparentment veraç sobre el que desenvolupar la resta d’històries. L'estètica narrativa beu de fonts com la literatura clàssica de terror gòtic, o les sèries distòpiques de l’actualitat, així com de diferents ficcions radiofòniques que considero la base sobre la qual evolucionar aquest projecte. A través dels 6 capítols que té aquesta història l’oient navegarà per diverses històries que busquen explorar els racons més foscos de la condició humana. Fer que aquest se senti interpel·lat i es pregunti que faria ell en aquestes situacions. Utilitzant mecanismes narratius clàssics i a partir del diàleg com a mecanisme d’avenç de la història, els diferents capítols aniran tractant temes com la por, la traïció, el poder, la confiança, la mort o el patiment. Durant la conceptualització i recerca de fonts de finançament d’aquest projecte, em va sorgir la possibilitat de traslladar el que fins llavors era només un projecte a una realitat; demanar un finançament públic i començar a construir el pòdcast de forma professional. Per tant, totes les dades que s’aporten en aquest treball són reals i s’extreuen de la mateixa realització de La Caverna de Deimos. En el moment d’entrega d’aquest treball, els 6 capítols estaran produïts i penjats a xarxes perquè puguin ser escoltats pels possibles oients. Per tal de dur a terme aquest projecte s’ha utilitzat un equip multidisciplinari de persones que han aportat el seu gra de sorra en els seus propis àmbits de coneixement, sota la meva coproducció i direcció artística. Aquestes persones són professionals en el seu sector que han invertit el seu temps a canvi d’una remuneració econòmica. La Caverna de Deimos és un projecte, però aspira a ser molt més. Un producte que agradi al públic i que serveixi perquè jo i tota la gent que hi ha participat tingui un aparador on demostrar les seves qualitats davant la indústria.ca
dc.description.abstractMy project is a horror sound fiction podcast called La caverna de Deimos. The idea behind this podcast is to generate a sound fiction of self-contained chapters. This starts from a chapter "0" in which the listener will be introduced to a multiverse that will give meaning and cohesion to the rest of the chapters. Based on various historical references, an apparently truthful universe is generated on which to develop the rest of the stories.The narrative aesthetic draws from sources such as classic gothic horror literature, or current dystopian series, as well as different radio fictions that I consider the basis on which to evolve this project.Through the 6 chapters of this story, the listener will navigate through several stories that seek to explore the darkest corners of the human condition. Make him feel challenged and wonder what he would do in these situations. Using classic narrative mechanisms and based on dialogue as a mechanism for advancing the story, the different chapters will deal with themes such as fear, betrayal, power, trust, death or suffering. During the conceptualization and search for sources of funding for this project, the possibility arose for me to transfer what until then was only a project to a reality; apply for public funding and start building the podcast professionally. Therefore, all the data provided in this work are real and are taken from the same realization of La Caverna de Deimos. At the time of delivery of this work, the 6 chapters will be produced and uploaded to networks so that they can be heard by potential listeners. In order to carry out this project, a multidisciplinary team of people has been used who have contributed their grain of sand in their own areas of knowledge, under my co-production and artistic direction. These people are professionals in their sector who have invested their time in exchange for financial remuneration. La Caverna de Deimos is a project, but it aspires to be much more. A product that the public likes and that serves so that I and all the people who participated have a showcase where they can demonstrate their qualities to the industry.en
dc.format.mimetypeapplication/pdfca
dc.language.isocatca
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)ca
dc.rightsCC BY-NC-ND*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectpòdcastca
dc.subjectficció sonoraca
dc.subjectdeimosca
dc.subjectdistopiaca
dc.subjectterrorca
dc.subjectficcióca
dc.subject.lcshPodcasts -- TFGen
dc.titleLa Caverna de Deimos: Realització de un pòdcast de ficció narrativaca
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisca
dc.audience.educationlevelEstudis de Grauca
dc.audience.educationlevelEstudios de Gradoes
dc.audience.educationlevelUniversity degreesen
dc.subject.lemacPòdcasts -- TFGca
dc.contributor.tutorNiqui, Cinto-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Treballs finals de carrera, treballs de recerca, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
abonilTFM0124memoria.pdfMemoria del TFM1,3 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Share:
Export:
View statistics

This item is licensed under aCreative Commons License Creative Commons