Master's Degree in Telemedicine 33

El màster universitari de Telemedicina disposa d'un programa de pràctiques en institucions tecnològiques relacionades amb el sector i integrades en la xarxa d'institucions associades al màster.
El máster universitario de Telemedicina dispone de un programa de prácticas en instituciones tecnológicas relacionadas con el sector e integradas en la red de instituciones asociadas al máster.
The Master's degree in Telemedicine has an internship program in technological institutions related to the sector.

Browse