Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/18955
Title: Estudi de les possibles causes de l'abandonament d'un determinat pla d'estudis del departament d'Economia de la UOC
Author: Corral Herrerías, Antoni
Tutor: Caihuelas Quiles, Ramón
Others: Universitat Oberta de Catalunya
Abstract: La UOC ha detectat que en els estudis de Diplomatura de Ciències Empresarials hi ha una quarta part dels estudiants que no continuen els estudis després del primer semestre. La UOC, com a client, ha facilitat les dades de matrícula de 20 semestres d'aquests estudis. Es demana que es cerqui quina o quines poden ser les causes d'aquest abandonament i una proposta per evitar-ho.
La UOC ha detectado que en los estudios de Diplomatura de Ciencias Empresariales hay una cuarta parte de los estudiantes que no continúan los estudios después del primer semestre. La UOC, como cliente, ha facilitado los datos de matrícula de 20 semestres de estos estudios. Se pide que se busque cuál o cuáles pueden ser las causas de este abandono y una propuesta para evitarlo.
Keywords: Foundation Degree in Systems Informatics
data mining
Document type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Issue Date: 7-Jan-2013
Publication license: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/  
Appears in Collections:Trabajos finales de carrera, trabajos de investigación, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
acorralhTFC0113memoria.pdfMemòria treball final de carrera2,8 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open