Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/19641
Title: Desplegament d'una infraestructura de sistemes informàtics basada en programari lliure
Author: Mallach Pérez, Jordi
Tutor: Senar Rosell, Miquel Àngel
Others: Universitat Oberta de Catalunya
Keywords: GNU/Linux
free software
Debian
Issue Date: 13-Jan-2013
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
Abstract: Aquest treball sintetitza el desplegament dels serveis de xarxa més importants i comuns per donar servei a una organització fictícia de tamany mitjà, amb uns 40 llocs de treball. Des de la instal·lació dels servidors amfitrions fins a la configuració de totes les màquines virtuals, es descriu tot el que cal fer per obtenir una infraestructura de sistemes d'informació amb serveis complets de correu, directori, DNS, web, eines de desenvolupament, gestor de projectes, i altres, totes basades íntegrament en programari lliure.
Este trabajo sintetiza el despliegue de los servicios de red más importantes y comunes para dar servicio a una organización ficticia de tamaño medio, con unos 40 puestos de trabajo. Desde la instalación de los servidores anfitriones hasta la configuración de todas las máquinas virtuales, se describe todo lo que hay que hacer para obtener una infraestructura de sistemas de información con servicios completos de correo, directorio, DNS, Web, herramientas de desarrollo, gestor de proyectos, y otras, todas basadas íntegramente en software libre.
Language: Catalan
Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/19641
Appears in Collections:Trabajos finales de carrera, trabajos de investigación, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
jmallachTFC0113memoria.pdfMemòria del projecte1,7 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Share:
Export:
View statistics

Items in repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.