Master's Degree in East Asia Studies 89

La llicenciatura de segon cicle de l'Àsia Oriental i el màster corresponent tenen com a objectiu formar professionals que assoleixin una visió clara, sintètica i precisa dels països que formen l'Àsia oriental. El programa dota dels coneixements necessaris per a entendre la realitat històrica i cultural d'aquests països, tant en el seu propi context com en el d'un món globalitzat.
La licenciatura de segundo ciclo de Asia oriental y el máster tienen como objetivo formar a profesionales para que logren una visión clara, sintética y precisa de los países que forman el Asia oriental. El programa dota de los conocimientos necesarios para entender la realidad histórica y cultural de estos países, tanto en su propio contexto como en el de un mundo globalizado.
The aim of the second-cycle East Asian Studies degree and the Master's degree is to train professionals to ensure that they get a clear, synthetic and precise vision of the countries in East Asia. The programme provides the knowledge required to understand the historical and cultural reality of these countries, both in their own context and in that of a globalised world.

Browse