Master's Degree in Executive Hospital Management 47

El programa de Gestió clínica aprofundeix en el coneixement i aplicacions pràctiques pròpies de les situacions reals de les organitzacions i serveis de provisió des de la gestió clínica en l'atenció primària, hospitalària i sociosanitària, de forma específica per a cada nivell d'atenció i integrada en el continu de l'atenció de salut. Facilita el desenvolupament de competències professionals per a exercir responsabilitats en els processos de gestió clínica dels serveis mèdics i d'infermeria.
El programa de Gestión clínica profundiza en el conocimiento y aplicaciones prácticas propias de las situaciones reales de las organizaciones y servicios de provisión desde la gestión clínica en la atención primaria, hospitalaria y sociosanitaria, de forma específica para cada nivel de atención y integrada en el continuo de la atención de salud. Facilita el desarrollo de competencias profesionales para ejercer responsabilidades en los procesos de gestión clínica de los servicios médicos y de enfermería.
Clinical management program explores the applications knowledge and practices of real situations and organizations providing services including clinical management in primary care, hospital and geriatric, specifically for each level of care and integrated into the ongoing health care. Facilitates the development of skills for exercising responsibilities in clinical management processes of medical and nursing services.

Browse