Office of Learning Technologies 5

Tecnologia Educativa vetlla per assegurar l'evolució puntera i la millora de les eines tecnològiques d'aprenentatge de la UOC dissenyant, desenvolupant o adquirint els programes informàtics per a resoldre les necessitats, especialment en el vessant del Campus Virtual i dels continguts.
Tecnología Educativa trabaja para asegurar la evolución y la mejora de las herramientas tecnológicas de aprendizaje de la UOC diseñando, desarrollando o adquiriendo los programas informáticos para resolver las necesidades, especialmente en la vertiente del Campus Virtual y de los contenidos.
The Office of Learning Technologies (OLT) leads the development of UOC¿s learning model. With its multidisciplinary team, its mission is to create the learning environments of the 21st Century for the new digital generations and global citizens.

Browse
Collections in this community