Public Relations and Communications Management 10

La llicenciatura de segon cicle de Publicitat i Relacions Públiques de la UOC té com a objectiu oferir una formació sólida als professionals que lideren la comunicació en les empreses i les institucions actuals.
La licenciatura de segundo ciclo de Publicidad y Relaciones Públicas de la UOC tiene como objetivo ofrecer una sólida formación a los profesionales que lideran la comunicación en las empresas e instituciones actuales.
The aim of the UOC second-cycle Advertising and Public Relations degree is to offer solid training to professionals in charge of communication in modern companies and institutions.

Browse
Collections in this community