I Conference on civil, commercial and bankruptcy mediation 0

Logo
La I Jornada sobre mediació civil, mercantil i concursal s'impulsa des del Màster en Dret de la Insolvència i està vinculada a la primera especialització d'aquest, Mediació civil, mercantil i concursal, que ofereixen els Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC.
La I Jornada sobre mediación civil, mercantil y concursal se impulsa desde el Máster en Derecho de la Insolvencia y está vinculada a la primera especialización de este, Mediación civil, mercantil y concursal, que ofrecen los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC.
The First Conference on civil, commercial and bankruptcy mediation is driven from the Masters degree in Law Insolvency and is linked to the first specialization of this studies on civil, commercial and bankruptcy mediation, of the Faculty of Law and Political Science at the University.
Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions