Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/40005
Title: Gestor d'incidències
Author: Febrian Pascual, Ricard
Tutor: Prados Carrasco, Ferran  
Others: Universitat Oberta de Catalunya
Abstract: El projecte consta en crear un entorn web dinàmic, flexible, àgil i independent perquè els usuaris de la UOC puguin tramitar incidències sobre possibles errates en l'entorn on estigui integrat. A més, l'eina ha de donar solució a l'usuari que transmeti la incidència, incloent-hi, entre d'altres, una gestió d'estats i adreçaments de les incidències als diferents departaments.
El proyecto consta en crear un entorno web dinámico, flexible, ágil e independiente para que los usuarios de la UOC puedan tramitar incidencias sobre posibles errores en el entorno donde esté integrado. Además, la herramienta tiene que dar solución al usuario que transmita la incidencia, incluyendo, entre otras, una gestión de estados y direccionamientos de las incidencias en los diferentes departamentos.
Keywords: web applications
peer production
Document type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Issue Date: 20-Jan-2015
Publication license: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/  
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
rfebrianTFC0115presentacion.pdfPresentació del TFC840,35 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
rfebrianTFC0115memoria.pdfMemòria del TFC1,98 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open