Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/40661
Title: Patrons de connexió al CV de la UOC
Author: Adroher Salvia, Armand
Tutor: Caihuelas Quiles, Ramón
Others: Universitat Oberta de Catalunya
Abstract: La disciplina de l'Educational Data Mining and Learning Analytics té per objecte emprar els mètodes propis de la descoberta de coneixement en bases de dades i l'aprenentatge computacional amb la finalitat de comprendre i millorar, si s'escau, els processos que tenen lloc en entorns d'aprenentatge. En aquest estudi es parteix d'un registre d'establiment i clausura de sessions dels usuaris al Campus Virtual de la UOC per mirar d'obtenir resultats en aquesta direcció.
La disciplina de la Educational Data Mining and Learning Analytics tiene por objeto utilizar los métodos propios del descubrimiento de conocimiento en bases de datos y el aprendizaje computacional con el fin de comprender y mejorar, en su caso, los procesos que tienen lugar en entornos de aprendizaje. En este estudio se parte de un registro de establecimiento y clausura de sesiones de los usuarios en el Campus Virtual de la UOC para tratar de obtener resultados en esta dirección.
Keywords: Educational Data Mining
virtual campus
learning analytics
Document type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Issue Date: 26-Jan-2015
Publication license: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/  
Appears in Collections:Trabajos finales de carrera, trabajos de investigación, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
armandadroherTFG0115memoria.pdfMemòria del TFG2,39 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open