Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/42221
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorCabrera Añon, Guillem-
dc.contributor.otherUniversitat Oberta de Catalunya. Escola de Doctorat-
dc.date.accessioned2015-06-15T14:15:33Z-
dc.date.available2015-06-15T14:15:33Z-
dc.date.issued2014-11-06-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/42221-
dc.description.abstractAquesta tesi adreça el problema de l'assignació eficient de recursos en sistemes de computació contributius. Aquest tipus de sistemes estan formats únicament per nodes no dedicats i requereixen de mecanismes adequats per a optimitzar l'ús dels recursos disponibles. La tesi proposa algorismes que optimitzen diferents aspectes d'aquest tipus de sistemes, com la disponibilitat de serveis compostos, el consum energètic originat per un servei o la distància entre qualsevol client i una rèplica en una topologia de xarxa coneguda. Aquests algorismes es basen en la combinació de meta-heurístiques i tècniques de simulació, cosa que permet que es puguin adaptar a situacions molt diverses i ser aprofitats pels sistemes contributius.ca
dc.description.abstractEsta tesis trata el problema de la asignación eficiente de recursos en sistemas de computación contributivos. Este tipo de sistemas estan compuestos de manera exclusiva por nodos no dedicados y requieren de mecanismos orientados a optimizar el uso de los recursos disponibles. La tesis propone algoritmos que optimizan diferentes aspectos de este tipo de sistemas, como la disponibilidad de servicios compuestos, el consumo energético de un servicio o la distancia entre cualquier cliente y una réplica en una topologia de red conocida. Estos algoritmos se basan en la combinación de metaheurísticas y tecnicas de simulación, cosa que permite que puedan adaptar su funcionamiento a situaciones muy diversas i así ser aprovechados por los sistemas contributivos.es
dc.description.abstractThis thesis addresses the efficient allocation problem in contributory computing systems. These systems are built only from non-dedicated nodes and require proper mechanisms in order to optimize the resource utilization. The thesis proposes algorithms that optimize different aspects of these systems, such as the availability of composite services, the energy consumptions of a service or the network distance between any client and a service replica in a known network topology. The algorithms are based in metaheuristics combines with simulation techniques, which allows them to adapt to very different scenarios and to be harnessed by contributory systems.en
dc.language.isoeng-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya. Escola de Doctorat-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectsistemes distribuïtsca
dc.subjectcomputació contributivaca
dc.subjectdisponibilitat de sistemesca
dc.subjectposició a la xarxaca
dc.subjectalgorismes d'assignacióca
dc.subjectsistemas distribuidoses
dc.subjectcomputación contributivaes
dc.subjectdisponibilidad de sistemases
dc.subjectposición en la redes
dc.subjectalgoritmos de asignaciónes
dc.subjectdistributed systemsen
dc.subjectcontributory computingen
dc.subjectsystem availabilityen
dc.subjectnetwork locationen
dc.subjectallocation algorithmsen
dc.subject.lcshDissertations, Academicen
dc.titleService allocation methodologies for contributory computing environments-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis-
dc.subject.lemacTesis i dissertacions acadèmiquesca
dc.subject.lcshesTesis y disertaciones académicases
dc.contributor.directorMarquès Puig, Joan Manuel-
dc.contributor.directorJuan Pérez, Ángel Alejandro-
Appears in Collections:Tesis doctorals

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
phd_thesis_nit_gcabrera_20140703.pdfTesi Doctoral_Guillem Cabrera Añon1,64 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open