Master's Degree in Neuropsychology 110

Aquest programa ofereix un exhaustiu coneixement sobre la relació entre el cervell i la conducta, les alteracions derivades del dany cerebral i les seves opcions terapèutiques a nivell cognitiu, conductual i emocional.
Este programa ofrece un exhaustivo conocimiento sobre la relación entre el cerebro y la conducta, las alteraciones derivadas del daño cerebral y sus opciones terapéuticas a nivel cognitivo, conductual y emocional.
This program offers exhaustive knowledge about the relationship between the brain and behavior, the alterations derived from brain damage, and its therapeutic options at a cognitive, behavioral, and emotional level.

Browse