Project Internet Catalonia. PIC 32

Logo

El Projecte Internet Catalunya és un programa d'investigació interdisciplinari sobre la societat de la informació a Catalunya que han dut a terme investigadors de l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la Universitat Oberta de Catalunya, amb la col·laboració de diferents entitats i persones en les tasques d'enquesta i documentació. El conjunt del Projecte Internet Catalunya ha estat codirigit pels professors Manuel Castells i Imma Tubella.

El Proyecto Internet Catalunya es un programa de investigación interdisciplinario sobre la sociedad de la información en Cataluña que han llevado a cabo investigadores del Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la Universitat Oberta de Catalunya, con la colaboración de diferentes entidades y personas en las tareas de encuesta y documentación. El conjunto del Proyecto Internet Catalunya ha sido codirigido por los profesores Manuel Castells e Imma Tubella.

The Project Internet Catalonia is an interdisciplinary research programme on the information society in Catalonia that has been conducted by the faculty and researchers at the Universitat Oberta de Catalunya's (UOC, Open University of Catalonia) Internet Interdisciplinary Institute (IN3), in collaboration with a number of different organisations and individuals in the tasks of data collection and survey field work. The directors of this research programme are Manuel Castells and Imma Tubella

Els informes del Projecte Internet Catalunya (PIC) estan subjectes a una llicència de Reconeixement-NoComercial- SenseObraDerivada 2.5 de Creative Commons.

Los informes del Proyecto Internet Catalunya (PIC) están sujetos a una licencia de Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 2.5 de Creative Commons.

The Project Internet Catalonia (PIC) reports are subject to a Creative Commons Attribution-Noncommercial-NoDerivativeWorks 2.5 license.

Browse
Collections in this community