Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/5043
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorRambla Marigot, Francesc-
dc.contributor.authorRodil Garrido, Antonio-
dc.date.accessioned2010-10-25T16:28:11Z-
dc.date.available2010-10-25T16:28:11Z-
dc.date.issued2010-02-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/5043-
dc.description.abstractAquesta assignatura persegueix apropar els estudiants a les principals qüestions vinculades amb l'aplicació del programari lliure a les administracions públiques. Aquestes, que entre d'altres funcions han de vetllar per la seguretat i la transparència de la informació pública del ciutadà, tenen una responsabilitat especial respecte a l'ús dels fons públics aplicats a les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). És en aquest sentit en què les administracions s'han posicionat com un dels públics objectius més rellevants pel que fa a l'ús i el foment del programari lliure. Estalvi de costos de llicències, foment de la indústria local, localització de les llengües marcada per l'interès social i no estrictament comercial, foment d'una societat de la informació i del coneixement basada en tecnologies lliures i estàndards oberts, entre molts d'altres, són alguns dels temes que han generat un debat en el si de l'administració pública i que encara romanen amb total vigència.ca
dc.description.abstractEsta asignatura persigue acercar a los estudiantes a las principales cuestiones vinculadas con la aplicación del software libre a las administraciones públicas. Éstas, que entre otras funciones tienen que velar por la seguridad y la transparencia de la información pública del ciudadano, tienen una responsabilidad especial con respecto al uso de los fondos públicos aplicados a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Es en este sentido en qué las administraciones se han posicionado como uno de los públicos objetivos más relevantes con respecto al uso y el fomento del software libre. Ahorro de costes de licencias, fomento de la industria local, localización de las lenguas marcada por el interés social y no estrictamente comercial, fomento de una sociedad de la información y del conocimiento basada en tecnologías libres y estándares abiertos, entre muchos otros, son algunos de los temas que han generado un debate en el si de la administración pública y que todavía permanecen con total vigencia.es
dc.description.abstractThis course aims to provide the students with the main issues concerning the implementation of Free software to government bodies. These, among other functions have to ensure the security and transparency of public information to citizens, having a special responsibility regarding the use of public funds applied to Information and communication technologies (ICTs). In this sense authorities have been positioned as one of the most important target groups regarding the use and promotion of Free software. Licensing cost savings, promotion of local industry, location of languages of social interest, not strictly commercial, promotion of information and knowledge society based on free technologies and open standards, among many others, are some of the issues that have generated a debate within the public administration.en
dc.language.isospa-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya-
dc.rightshttp://www.gnu.org/copyleft/fdl.html-
dc.subjectsector públicca
dc.subjectsector públicoes
dc.subjectpublic sectoren
dc.subjectprogramari lliureca
dc.subjectsoftware librees
dc.subjectfree softwareen
dc.subject.lcshOpen source software -- Study and teaching (Higher)en
dc.titleEl software libre en el sector público, febrero 2010-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/lecture-
dc.audience.mediatorTheme areas::Computer Science, Technology and Multimedia::Free Softwareen
dc.audience.educationlevelPostgraduate degrees (official masters and doctoral degree)en
dc.subject.lemacProgramari lliure -- Ensenyament universitarica
dc.subject.lcshesSoftware libre -- Enseñanza universitariaes
dc.contributor.directorMegias, David-
Appears in Collections:UOC Learning resources
Recursos Educativos UOC Abiertos

Share:
Export:
View statistics

Items in repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.