Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/51821
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPonce León, María Montserrat-
dc.contributor.otherUniversitat Oberta de Catalunya-
dc.date.accessioned2016-06-16T10:40:27Z-
dc.date.available2016-06-16T10:40:27Z-
dc.date.issued2016-06-06-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/51821-
dc.description.abstractL'objectiu del projecte és l'elaboració d'un pla director de seguretat per a una farmacèutica-hospitalària, que s'anomenarà de manera fictícia Traun. El pla de seguretat s'emmarca dins la norma ISO 27001:2013 i els codis de bones pràctiques esmentats en ella, que estableixen les especificacions per implementar, gestionar, supervisar i millorar un Sistema Gestor de Seguretat de la Informació (SGSI). S'ha realitzat una anàlisi de la situació actual de la seguretat en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació, per tal de poder definir uns objectius a curt i llarg termini i proposar un conjunt de projectes per tal d'arribar-hi.ca
dc.description.abstractEl objetivo del proyecto es la elaboración de un plan director de seguridad para una farmacéutica-hospitalaria, que se llamará de manera ficticia Traun. El plan de seguridad se enmarca dentro de la norma ISO 27001: 2013, y los códigos de buenas prácticas mencionados en ella, que establecen las especificaciones para implementar, gestionar, supervisar y mejorar un Sistema Gestor de Seguridad de la Información (SGSI). Se ha realizado un análisis de la situación actual de la seguridad en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación, a fin de poder definir unos objetivos a corto y largo plazo y proponer un conjunto de proyectos con el fin de alcanzarlos.es
dc.description.abstractThe objective of the project is the development of a Security Master Plan for a pharmaceutical-hospital, which fictitiously name is Traun. The Security Plan is part of the ISO 27001: 2013 and the best practice set out in ISO 27002: 2013, establishing specifications to implement, manage, monitor and improve System Manager Information Security ( ISMS). We made an analysis of the current state of security in the field of information and communications technology, in order to define short and long term objectives and propose a set of projects to reach them. In this analysis we highlight the analysis conducted differential risk analysis (using methodology as MAGERIT) and analyzing compliance with ISO.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectamenaces informàtiquesca
dc.subjectamenazas informáticases
dc.subjectcomputer threatsen
dc.subjectseguretat informàticaca
dc.subjectseguridad informáticaes
dc.subjectcomputer securityen
dc.subjectISO/IEC 27001ca
dc.subjectISO/IEC 27001es
dc.subjectISO/IEC 27001en
dc.subjectSGSIca
dc.subjectSGSIes
dc.subjectISMSen
dc.subject.lcshComputer security -- TFM-
dc.titlePla director de seguretat de la informació de Traun-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis-
dc.subject.lemacSeguretat informàtica -- TFM-
dc.subject.lcshesSeguridad informática -- TFM-
dc.contributor.directorTortajada Gallego, Arsenio-
dc.contributor.tutorGarrigues Olivella, Carles-
Appears in Collections:Trabajos finales de carrera, trabajos de investigación, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
mponcelTFM0616memòria.pdfMemòria del TFM3,73 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
mponcelTFM0616defensa.pdfDefensa del TFM912,89 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open