Artnodes: e-journal on Art, Science and Technology 62

Logo

Espai coordinat pels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació, els Estudis d'Arts i Humanitats i els Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació, en el qual es publiquen aportacions centrades en la reflexió i l'estudi de les interseccions entre l'art, la ciència i la tecnologia.

Espacio coordinado por los estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación, los estudios de Artes y Humanidades y los estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación, en el que se publican aportaciones centradas en la reflexión y el estudio de las intersecciones entre el arte, la ciencia y la tecnología.

Coordinated by Computing, Multimedia and Telecommunication Faculty, Arts and Humanities Faculty and Information and Communication Sciences Faculty, it publishes contributions geared towards the contemplation and study of the intersections between art, science and technology.

Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes -llevat que s'indiqui el contrari- a una llicència de Reconeixement-No Comercial-Sense Obres Derivades 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que citeu l'autor i la revista que els publica (Artnodes), no en feu un ús comercial i no en feu obres derivades. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca.

Los textos publicados en esta revista están -si no se indica lo contrario- bajo una licencia Reconocimiento-No Comercial-Sin Obras Derivadas 3.0 España de Creative Commons. Puede copiarlos, distribuirlos y comunicarlos públicamente siempre que cite a su autor y a la revista que los publica (Artnodes), no los utilice para fines comerciales y no haga con ellos obras derivadas. La licencia completa se puede consultar en http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.es.

The texts published in this journal, unless otherwise indicated, are subject to a Creative Commons Attribution-Noncommercial-NoDerivativeWorks 3.0 Spain licence. They may be copied, distributed and broadcast provided that the author and the journal (Artnodes) are cited. Commercial use and derivative works are not permitted. The licence can be consulted on http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.en.

Browse