Digithum 90

Logo

Revista impulsada pels Estudis d'Arts i Humanitats que difon articles de reflexió o resultats d'investigacions que analitzen les transformacions de les humanitats i les ciències socials en l'era digital.

Revista impulsada por los estudios de Artes y Humanidades, que difunde artículos de reflexión o resultados de investigaciones sobre las transformaciones de las humanidades y las ciencias sociales en la era digital.

Promoted by Arts and Humanities Faculty, it publishes articles of reflection or research results that analyse transformations to humanities and social sciences in the digital age.

Digithum és una revista impulsada pels Estudis d'Arts i Humanitats de la Universitat Oberta de Catalunya. Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes, llevat que s'indiqui el contrari, a una llicència Reconeixement-No comercial-Sense obres derivades 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-ne els continguts, distribuir-los i transmetre'ls públicament mentre citeu l'autor del text, la revista (Digithum) i la institució que els publica (UOC), no en feu un ús comercial i no en feu cap obra derivada. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/ licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca

Digithum es una revista electrónica impulsada por los estudios de Artes y Humanidades de la UOC. Los textos publicados en esta revista -si no se indica lo contrario- están sujetos a una licencia Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 3.0 España de Creative Commons. Puede copiarlos, distribuirlos y comunicarlos públicamente siempre que cite a su autor, la revista y la institución que los publica (Digithum, UOC), no los utilice para fines comerciales y no haga con ellos obras derivadas. La licencia completa se puede consultar en http://creativecommons.org/ licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.es

Digithum is a e-journal promoted by the UOC Faculty of Arts and Humanities of the UOC. The texts published in this journal, unless otherwise indicated, are subject to a Attribution-Non commercial-No derivative works 3.0 Spain licence. They may be copied, distributed and broadcast provided that the author, the e-journal and the institution that publishes them (Digithum, UOC) are cited. Commercial use and derivative works are not permitted. The full licence can be consulted on http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/en/deed.en

Browse