IDP. Internet, Law and Politics e-journal 127

Logo

Publicació dels Estudis de Dret i Ciència Política que vol ser una plataforma de reflexió i discussió sobre el contingut i l'abast dels canvis que les TIC -en particular, el fenomen d'internet- representen en el camp del dret, la política i l'administració electrònica.

Publicación de los estudios de Derecho y Ciencia Política que quiere ser una plataforma de reflexión y discusión sobre el contenido y el alcance de los cambios que las TIC -en particular, el fenómeno de internet- representan en el campo del derecho, la política y la administración electrónica.

Publication of the Law and Political Sciences Faculty which aims to be a platform for reflection and discussion on the content and extent of the changes that ICTs -in particular, the Internet phenomenon- bring to the fields of law, politics and e-administration. (In Spanish)

Els textos publicats en la revista IDP estan subjectes a una llicència, llevat que s'indiqui el contrari, de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 2.5 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-ne els continguts, distribuir-los i transmetre'ls públicament mentre citeu l'autor del text, la revista (IDP) i la institució que els publica (UOC), no en feu un ús comercial i no en feu cap obra derivada. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca

Los textos publicados en la revista IDP están sujetos -si no se indica lo contrario- a una licencia Reconocimiento-No Comercial-Sin Obras Derivadas 3.0 España de Creative Commons. Puede copiarlos, distribuirlos y comunicarlos públicamente siempre que cite su autor y la revista que los publica, no los utilice para fines comerciales y no haga con ellos obras derivadas. La licencia completa se puede consultar en http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.es

The texts published in the IDP journal, unless otherwise indicated, are subject to a Creative Commons Attribution-Noncommercial-NoDerivativeWorks 3.0 Spain licence. They may be copied, distributed and broadcast provided that the author and the journal that publishes them are cited. Commercial use and derivative works are not permitted. The full licence can be consulted on http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.en

Browse