Master's Degree in Educational Psychology 227

La llicenciatura de segon cicle de Psicopedagogia té com a objectiu formar professionals experts a dirigir, assessorar i intervenir tant en l'àmbit del sistema educatiu formal com en l'entorn educatiu no formal per mitjà dels nous perfils emergents.
La licenciatura de segundo ciclo de Psicopedagogía tiene como objetivo formar a profesionales expertos en dirigir, asesorar e intervenir tanto en el ámbito del sistema educativo formal como en el entorno educativo no formal por medio de los nuevos perfiles emergentes.
The aim of the second-cycle Educational Psychology degree is to train expert professionals in managing, advising and participating in both the formal education system and in the non-formal education environment through the new emerging profiles.

Browse