Research and Transfer Support Office (OSRT) 4

L'Oficina de Suport a la Recerca i la Transferència treballa per a donar resposta a les necessitats dels professionals que participen en l'activitat de R+D+i de la universitat.
La Oficina de Apoyo a la Investigación y la Transferencia trabaja para dar respuesta a las necesidades de los profesionales que participan en la actividad de I+D+i de la universidad.
The role of the Research and Transfer Support Office is to meet the needs of professionals participating in the university's RDI activity.

Browse
Collections in this community