Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/61785
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPérez Mayo, Salvador-
dc.contributor.otherUniversitat Oberta de Catalunya-
dc.contributor.otherFerreras-Garcia, Raquel-
dc.date.accessioned2017-04-11T06:12:10Z-
dc.date.available2017-04-11T06:12:10Z-
dc.date.issued2017-01-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/61785-
dc.description.abstractLa línia fonamental a través de la qual va a desenvolupar-se el present treball final de grau consistirà en l'estudi, valoració i identificació dels ingressos i les despeses que l'ajuntament de Balones presenta per poder donar cobertura als serveis de prestació obligatòria. La metodologia de treball a aplicar serà l'estudi tant dels ingressos com de les despeses que presenten els comptes anuals de l'ajuntament, els seus estats demostratius de la liquidació del pressupost municipal, així com el pressupost general en cadascun dels exercicis econòmics en els quals se centrarà el present treball final de grau.ca
dc.description.abstractLa línea fundamental a través de la cual va a desarrollarse el presente trabajo final de grado consistirá en el estudio, valoración e identificación de los ingresos y los gastos que el ayuntamiento de Balones presenta para poder dar cobertura a los servicios de prestación obligatoria. La metodología de trabajo a aplicar será el estudio tanto de los ingresos como de los gastos que presentan las cuentas anuales del ayuntamiento, sus estados demostrativos de la liquidación del presupuesto municipal, así como el presupuesto general en cada uno de los ejercicios económicos en los cuales se centrará el presente trabajo final de grado.es
dc.description.abstractThe fundamental line of work through which this final work degree will be developed will consist of the study, assessment and identification of income and expenses that the Balones City Hall has to be able to cover services mandatory provision.The work methodology applied will be the study of both revenue and expenditure presented by the annual accounts of the local council, it¿s statements reporting on the liquidation of the municipal budget and the general budget in each of the fiscal years in which it will focus this final work degree.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isospa-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya-
dc.rightsAquests materials docents de la UOC estan subjectes a una llicència de Reconeixement-NoComercial- SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que en citeu els autors, la institució que els impulsa (UOC), no en feu un ús comercial i no en feu obra derivada.-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectajuntamentca
dc.subjectayuntamientoes
dc.subjectcity hallen
dc.subjectadministració públicaca
dc.subjectadministración públicaes
dc.subjectpublic administrationen
dc.subjectserveis de prestació obligatòriaca
dc.subjectservicios de prestación obligatoriaes
dc.subjectcompulsory delivery servicesen
dc.subjectpressupost generalca
dc.subjectpresupuesto generaleses
dc.subjectgeneral budgeten
dc.subjectpresa de decisions i anàlisi economicofinanceraca
dc.subjecttoma de decisiones y análisis económicoes
dc.subjectdecision making and economic-financial analysisen
dc.subject.lcshLocal government -- TFGen
dc.titleEvolución de la autonomía económico-financiera del ayuntamiento de Balones frente a los servicios de prestación obligatoria-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis-
dc.audience.mediatorTheme areas::Economics and Business::Business Administration and Managementen
dc.audience.educationlevelUniversity degreesen
dc.subject.lemacAdministració local -- TFGca
dc.subject.lcshesAdministración local -- TFGes
dc.contributor.tutorPeset González, María José-
Appears in Collections:Trabajos finales de carrera, trabajos de investigación, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sperezmayTFG0117memoria.pdfmemoria529,04 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open