Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/65147
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAlberich Domingo, Jordi-
dc.contributor.otherUniversitat Oberta de Catalunya-
dc.date.accessioned2017-06-29T16:49:48Z-
dc.date.available2017-06-29T16:49:48Z-
dc.date.issued2017-06-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/65147-
dc.description.abstractEn el estudio del comportamiento de una determinada estructura hay que tener en cuenta las características del material del que está formada y es difícil que los programas de cálculo tengan en su base de datos las características del comportamiento de todos los materiales. Para solucionar este problema, existe MFRONT, que se trata de una herramienta con licencia LGPL o, dicho de otra forma, de software libre, destinada a la generación de código para el estudio de los materiales.es
dc.description.abstractIn the study of the behaviour of a given structure, it is necessary to take into account the characteristics of the material of which it is formed and it is difficult for the calculation programs to have in their database the characteristics of the behaviour of all the materials. To solve this problem, there is MFRONT, which is a LGPL licensed tool or, in other words, free software, aimed at generating code for the study of materials.en
dc.description.abstractEn l'estudi del comportament d'una determinada estructura cal tenir en compte les característiques del material del que està formada i és difícil que els programes de càlcul tinguen en la seua base de dades les característiques del comportament de tots els materials. Per a solucionar aquest problema, existeix MFRONT, que es tracta d'una eina amb llicència LGPL o, dit d'una altra forma, de programari lliure, destinada a la generació de codi per a l'estudi dels materials.ca
dc.language.isospa-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectpropiedades materialeses
dc.subjectmaterial propertiesen
dc.subjectpropietats materialsca
dc.subjectprogramari lliureca
dc.subjectsoftware librees
dc.subjectopen source softwareen
dc.subjectelementos finitoses
dc.subjectelements finitsca
dc.subjectfinite elementsen
dc.subjectMfrontes
dc.subjectMfrontca
dc.subjectMfronten
dc.subjectSalome-Mecaes
dc.subjectSalome-Mecaca
dc.subjectSalome-Mecaen
dc.subject.lcshOpen source software -- TFMen
dc.titleMFRONT - Estudio de los materiales-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis-
dc.subject.lemacProgramari lliure -- TFMca
dc.subject.lcshesSoftware libre -- TFMes
dc.contributor.tutorFortuny Anguera, Gerard-
dc.contributor.tutorPuigjaner Riba, María Dolores-
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
jalberichdoTFM0617memoria.pdfMemoria del TFM3,44 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open