Multimedia journalism production 15

El postgrau en Producció periodística multimèdia UOC-ACN dotarà d'un coneixement pràctic i molt al dia de la producció de continguts informatius multimèdia. Els estudiants entendran tots els elements que hi intervenen, tant organitzatius, com narratius i productius, i s'enfrontaran a una situació real, gràcies a la plataforma de l'Agència Catalana de Notícies, on practicaran la creació de peces multimèdia i la feina en un entorn de gestió de continguts en tots els formats.
El posgrado en Producción periodística multimedia UOC-ACN dotará de un conocimiento práctico y muy al día de la producción de contenidos informativos multimedia. Los estudiantes entenderán todos los elementos que intervienen en la producción, tanto organizativos como narrativos y productivos, y se enfrentarán a una situación real, mediante la plataforma de la Agencia Catalana de Noticias, donde practicarán en la creación de piezas multimedia y en el trabajo en un entorno de gestión de contenidos en todos los formatos.
The Postgraduate Course in Multimedia journalism production UOC-CAN will provide up-to-date practical knowledge about the production of multimedia news content. Students will learn about all the elements involved including organisational, narrative and production aspects and will come face to face with real situations using the platform of the Catalan News Agency, where they will create multimedia articles and work with a content management environment using all formats.

Browse