Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/7261
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorUniversitat Oberta de Catalunya-
dc.date.accessioned2011-05-10T09:12:31Z-
dc.date.available2011-05-10T09:12:31Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.isbn978-84-692-5641-1-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/7261-
dc.description.abstractL'objectiu fonamental d'aquest document és identificar i explicitar les línies de treball que han de dirigir i impulsar l'evolució del model educatiu de la UOC. Aquest model era adequat per al moment en el qual va ser dissenyat. L'evolució del sistema universitari i el desenvolupament tecnològic dels darrers anys obliga a la seva revisió i a establir unes línies d'actuació per a orientar el seu desenvolupament i incorporar la innovació com un element propi del sistema que permeti assolir i potenciar el lideratge de la UOC en l'àmbit de l'aprenentatge virtual. El model que presentem és dinàmic i flexible. És pensat per a adaptar-se i evolucionar en el temps de manera constant. És un model que acosta la metodologia d'aprenentatge a l'experiència de l'estudiant i emfatitza l'aprenentatge en xarxa i a la xarxa. És un model que gira entorn del disseny d'espais, recursos i dinàmiques que afavoreixin l'aprenentatge. L'estudiant i la seva activitat d'aprenentatge són el centre de l'activitat formativa que busca una millora constant de les competències de l'estudiant. El model educatiu és orientat a la participació i la construcció col·lectiva de coneixement des d'un plantejament interdisciplinari i obert a l'experiència formativa, social i laboral dels estudiants. Aposta per un aprenentatge en col·laboració per mitjà de metodologies que impliquin la resolució de problemes, la participació en el desenvolupament de projectes, la creació conjunta de productes, la discussió i la indagació. Es busca incorporar elements lúdics per a millorar la motivació i l'aprenentatge de coneixements complexos. Està organitzat en quatre parts. La primera part recull l'anàlisi del model educatiu de la UOC a partir de les aportacions desenvolupades pel grup de treball sobre innovació en el model educatiu. La segona part descriu les característiques fonamentals de l'evolució del model educatiu que es proposa. En la tercera es concreta la missió de la UOC amb relació a la seva funció docent. I, finalment, la quarta part presenta una sèrie d'escenaris docents amb la idea d'identificar i fer explícites algunes línies de treball que ajudin a què el model evolucioni de manera contínua.ca
dc.description.abstractThe main objective of this document is to identify and specify the lines along which the evolution of the UOC's educational model must be directed and driven. This model was adequate when it was designed. The evolution of the university and the technological developments which have taken place over recent years mean that it now needs to be revised and new lines established to guide its development and to include innovation as an element which will help achieve and boost the UOC's leadership in the field of e-learning. The model we present is dynamic and flexible. It is designed to adapt and evolve constantly. It is a model that guarantees closer links between the learning methodology and the students' experience, emphasising networked and web-based learning. It is a model based on the design of spaces, resources and dynamics that aid learning. Students and their learning activities are the focus for training activities that look to ensure constant improvement of student competences. The educational model promotes participation and collective knowledge building through an interdisciplinary and open approach to students' educational, social and working experience. The model incorporates collaborative learning through methodologies that involve problem-solving, participation in the development of projects, joint creation of products, discussion and investigation. Efforts are made to introduce entertaining elements to increase motivation and aid learning of complex knowledge. As regards the structure, it is organised into four parts. The first part refers to the analysis of the UOC's educational model based on the contributions from the Innovation in the Educational Model working group. The second part describes the fundamental characteristics of the development of the proposed educational model. The third details the UOC's mission in relation to its teaching. And finally, the fourth section presents a series of teaching scenarios to identify and highlight the lines of action to ensure the model's continuous evolution.en
dc.description.abstractLa investigación quiere determinar, principalmente, si continua dándose y siendo válida la El objetivo fundamental de este documento es identificar y explicitar las líneas de trabajo que tienen que dirigir e impulsar la evolución del modelo educativo de la UOC. Este modelo era adecuado para el momento en el que fue diseñado. La evolución del sistema universitario y el desarrollo tecnológico de los últimos años obliga a su revisión, y a establecer unas líneas de actuación para orientar su desarrollo e incorporar la innovación como un elemento propio del sistema que permita alcanzar y potenciar el liderazgo de la UOC en el ámbito del e-learning. El modelo que presentamos es dinámico y flexible. Está pensado para adaptarse y evolucionar en el tiempo de forma constante. Es un modelo que garantiza acercar la metodología de aprendizaje a la experiencia del estudiante y enfatiza el aprendizaje en red y en la red. Es un modelo que gira en torno al diseño de espacios, recursos y dinámicas que favorezcan el aprendizaje. El estudiante y su actividad de aprendizaje son el centro de la actividad formativa que busca una mejora constante de las competencias del estudiante. El modelo educativo está orientado hacia la participación y la construcción colectiva de conocimiento desde un planteamiento interdisciplinario y abierto a la experiencia formativa, social y laboral de los estudiantes. Apuesta por un aprendizaje colaborativo a través de metodologías que impliquen la resolución de problemas, la participación en el desarrollo de proyectos, la creación conjunta de productos, la discusión y la indagación. Se busca incorporar elementos lúdicos para mejorar la motivación y el aprendizaje de conocimientos complejos. Con relación a su estructura está organizado en cuatro partes. La primera parte recoge el análisis del modelo educativo de la UOC, a partir de las aportaciones desarrolladas por el grupo de trabajo sobre innovación en el modelo educativo. La segunda parte describe las características fundamentales de la evolución del modelo educativo que se propone. En la tercera, se concreta la misión de la UOC en relación a su función docente. Y, finalmente, la cuarta parte presenta una serie de escenarios docentes con la idea de identificar y hacer explícitas algunas líneas de trabajo que ayuden a que el modelo evolucione de manera continua.es
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya-
dc.rights© Universitat Oberta de Catalunya-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/-
dc.subjectmodel educatiuca
dc.subjectmodelo educativoes
dc.subjecteducational modelen
dc.subjectnou model educatiu de la UOCca
dc.subjectnuevo modelo educativo de la UOCes
dc.subjectUOC's new educational modelen
dc.subject.lcshUniversitat Oberta de Catalunyaen
dc.subject.lcshEducation, Higher -- Catalonia (Spain)en
dc.subject.lcshDistance education -- Computer-assisted instruction -- Catalonia (Spain)en
dc.subject.lcshUniversities and colleges -- Catalonia (Spain)en
dc.titleEl model educatiu de la UOC : evolució i perspectives-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/book-
dc.subject.lemacUniversitat Oberta de Catalunyaca
dc.subject.lemacEnsenyament universitari -- Catalunyaca
dc.subject.lemacEnsenyament a distància -- Ensenyament assistit per ordinador -- Catalunyaca
dc.subject.lemacUniversitats -- Catalunyaca
dc.subject.lcshesUniversitat Oberta de Catalunyaes
dc.subject.lcshesEnseñanza universitaria -- Cataluñaes
dc.subject.lcshesEnseñanza a distancia -- Enseñanza asistida por ordenador -- Cataluñaes
dc.subject.lcshesUniversidades -- Cataluñaes
dc.contributor.directorGros Salvat, Begoña-
dc.contributor.directorLara Navarra, Pablo-
dc.contributor.directorGarcía González, Iolanda-
dc.contributor.directorMas García, Xavier-
dc.contributor.directorLópez Ruiz, José-
dc.contributor.directorManiega Legarda, David-
dc.contributor.directorMartínez Aceituno, Toni-
Appears in Collections:Documents institucionals

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
model_educatiu_CAT_2009.pdfNou model educatiu de la UOC4,68 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Share:
Export:
View statistics

Items in repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.