Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/74654
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorGuasch Tardà, Olga-
dc.contributor.otherUniversitat Oberta de Catalunya-
dc.date.accessioned2018-02-12T07:05:38Z-
dc.date.available2018-02-12T07:05:38Z-
dc.date.issued2018-01-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/74654-
dc.description.abstractEl Projecte Final de Màster ha consistit en la realització d'una nova aplicació per a dispositius mòbils en què es recullen les últimes notícies i novetats d'algunes revistes del cor espanyoles. La idea ha estat crear un nou producte que faciliti a l'usuari l'accés a aquest tipus de notícies i que unifiqui de manera gràfica totes les revistes sense perdre la personalitat de cadascuna d'elles. El projecte ha consistit en l'anàlisi d'algunes aplicacions que actualment trobem al mercat, l'ànalisi i definició del Target al qual anirà dirigit el producte, la realització i disseny de la marca, la ideació del Naming a utilitzar, i finalment el desenvolupament de la interfície gràfica de l'aplicació en format mòbil i algunes pantalles en format tablet.ca
dc.description.abstractEl Proyecto Final de Máster ha consistido en la realización de una nueva aplicación para dispositivos móviles en que se recogen las últimas noticias y novedades de algunas revistas del corazón españolas. La idea ha sido crear un nuevo producto que facilite al usuario el acceso a este tipo de noticias y que unifique de manera gráfica todas las revistas sin perder la personalidad de cada una de ellas. El proyecto ha consistido en el análisis de algunas aplicaciones que actualmente encontramos al mercado, el ànalisi y definición del Target al cual irá dirigido el producto, la realización y diseño de la marca, la ideación del Naming a utilizar, y finalmente el desarrollo de la interfaz gráfica de la aplicación en formato móvil y algunas pantallas en formato tablet.es
dc.description.abstractThis Final Master Project consisted in the implementation of a new application for mobile devices that collect the latest news from some spanish gossip magazines. The idea was to create a new product that facilitates the user access to this type of news and unifies graphically all magazines without losing the personality of each one of them. The project include the usability and aesthetics analysis of some applications that we currently find in the markets, the analysis and definition of the target, the brand design, the idea of Naming to use, and finally the all UX design in mobile format and some tablet screens.en
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya-
dc.subjectaplicacions mòbilsca
dc.subjectaplicaciones móvileses
dc.subjectmobile applicationsen
dc.subjectrevistes del corca
dc.subjectrevistas del corazónes
dc.subjectcelebrity magazinesen
dc.subjectusabilitatca
dc.subjectusabilidades
dc.subjectusabilityen
dc.subject.lcshMobile apps -- TFMen
dc.titleCreació de l'aplicació "Boum Boum app": disseny i usabilitat d'una app enfocada a les revistes del cor-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis-
dc.subject.lemacAplicacions mòbils -- TFMca
dc.subject.lcshesAplicaciones móviles -- TFMes
dc.rights.licensehttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.contributor.tutorSchvarstein Liuboschetz, Sergio-
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
oguaschtTFM0118memòria.pdfMemòria del TFM565,32 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
oguaschtTFM0118memòria_annex.pdfAnnes a la memòria del TFM10,85 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
oguaschtTFM0118presentación.pdfPresentación del TFM8,15 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open