Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/74847
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHerrera Marimón, Víctor Manuel-
dc.contributor.otherUniversitat Oberta de Catalunya-
dc.date.accessioned2018-02-19T07:16:20Z-
dc.date.available2018-02-19T07:16:20Z-
dc.date.issued2018-01-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/74847-
dc.description.abstractAquest treball està dirigit al tractament d'un dels problemes més importants al qual s'enfronta avui en dia l'economia xinesa: el shadow banking. Entès com una forma de finançament fora de gairebé tota la regulació. Per tal de situar la problemàtica, analitzarem les reformes realitzades en el sistema financer, i més concretament en el sector bancari, dutes a terme en les tres o quatre passades dècades, quan la Xina comença a obrir els seus mercats, per, a continuació, detallar els reptes que encara tenen per endavant. Una vegada situats, aclarirem el concepte de shadow banking i analitzarem quina és la seva estructura, com està compost. Veurem que gran part es materialitza en productes d'estalvi denominats dipòsits estructurats (WMP en anglès), que ofereixen un alt rendiment amb molta baixa seguretat i quasi nul·la cobertura legal. Veurem la seva tipologia i els riscs que tenen. La preocupació està en la fallida dels préstecs que cobreixen i que, per tant, no es pugui retornar el capital invertit. Per finalitzar, farem un repàs de les visions del problema que es tenen a nivell general i exposarem algun exemple particular de com afecta, tant a nivell econòmic com a social, per acabar revisant quina és la postura de les autoritats.ca
dc.description.abstractEste trabajo está dirigido al tratamiento de uno de los problemas más importantes que se enfrenta hoy en día la economía de China: el shadow banking. Entendido como una forma de financiamiento que está al margen de la normativa. Con el objetivo de situar el problema, analizaremos las reformas realizadas en el sistema financiero, y más concretamente en el sector bancario, llevadas a cabo durante las tres o cuatro últimas décadas, cuando la China empieza a abrir sus mercados, para pasar, a continuación, a detallar, alguno de los retos que tienen por delante. Una vez situados, definiremos el concepto de shadow banking y analizaremos su estructura, cómo está compuesto. Veremos que gran parte se materializa en productos de ahorro denominados depósitos estructurados (WMP, en inglés), que ofrecen altos rendimientos pero con baja seguridad y cobertura legal. Veremos su tipología y los riegos asociados. La preocupación está en impago de los préstamos que cubren y que, por lo tanto, no se pueda retornar el capital invertido. Para finalizar, repasaremos las visiones generales del problema y expondremos un caso particular de cómo afecta, tanto a nivel económico como social, para acabar revisando la postura de las autoridades.es
dc.description.abstractThis work is aimed at the treatment of one of the most important issues facing today's China's economy: the shadow banking. Understood as a form of financing that is outside of the rules. In order to situate the problem, analyze the reforms carried out in the financial system, and more specifically in the banking sector, carried out during the last three or four decades, when China began to open its markets, to pass, to then, in detail, some of the challenges that lie ahead. Once located, we will define the concept of shadow banking and analyze its structure, how it is made. We will see that much is materialized in savings products known as Wealth Management Products (WMP), which offer high yields but with low security and legal coverage. We will see its type and the associated risks. The concern is in default of loans that cover it and, therefore, no returning the capital invested. Finally, we will review the overviews of the problem and will exhibit a particular case of affects how, economically and socially, to finish reviewing the position of the authorities.en
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya-
dc.subjectshadow bankingen
dc.subjectfinançament a l'ombraca
dc.subjectfinanciación en la sombraes
dc.subjectXinaca
dc.subjectChinaes
dc.subjectChinaen
dc.subjectdesenvolupament econòmicca
dc.subjectdesarrollo económicoes
dc.subjecteconomic developmenten
dc.subject.lcshEconomic development -- TFMen
dc.titleEl shadow banking en el desenvolupament econòmic i social de la Xina-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis-
dc.audience.mediatorTheme areas::Languages and cultures::East Asiaen
dc.audience.educationlevelUniversity degreesen
dc.subject.lemacDesenvolupament econòmic -- TFMca
dc.subject.lcshesDesarrollo económico -- TFMes
dc.rights.licensehttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.contributor.directorPrado-Fonts, Carles-
dc.contributor.tutorCubeiro Rodríguez, Dídac-
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vherreraTFM0118memòria.pdfMemoria del TFM905,94 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open