Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/80825
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMárquez Delgado, Julián-
dc.contributor.otherUniversitat Oberta de Catalunya-
dc.date.accessioned2018-06-22T17:31:40Z-
dc.date.available2018-06-22T17:31:40Z-
dc.date.issued2018-06-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/80825-
dc.description.abstractCada cop més, s'incorporen a les llars sistemes de control domòtic que faciliten tant la interacció amb els diferents aparells o sistemes que composen l'habitatge com la monitorització del seu estat. Aquest projecte pretén sumar-se als sistemes domòtics i aportar una forma de controlar la porta d'accés a una finca tant pel que fa a saber l'estat en que es troba, com per obrir-la o tancar-la. Tant des de una aplicació web com des de un mòbil. El desenvolupament del treball s'ha realitzat per fases, creant desenvolupaments individuals per a cada component del sistema que ens aporti el coneixement necessari per a la consecució de l'objectiu. Al final s'aconsegueix una solució que aporta un grau més de comoditat i facilitat per qualsevol persona a l'hora de controlar l'accés a la finca. Però especialment per a persones amb mobilitat reduïda o malaltes que han de poder accedir al control de la porta d'una forma fàcil i ràpida.ca
dc.description.abstractCada vez más, se incorporan a los hogares sistemas de control domótico que facilitan tanto la interacción con los diferentes aparatos o sistemas que componen la vivienda como la monitorización de su estado. Este proyecto pretende sumarse a los sistemas domóticos y aportar una forma de controlar la puerta de acceso a una finca tanto en cuanto a saber el estado en que se encuentra, como para abrirla o cerrarla. Tanto desde una aplicación web como desde un móvil. El desarrollo del trabajo se ha realizado por fases, creando desarrollos individuales para cada componente del sistema que nos aporte el conocimiento necesario para la consecución del objetivo. Al final se consigue una solución que aporta un grado más de comodidad y facilidad por cualquier persona a la hora de controlar el acceso a la finca. Pero especialmente para personas con movilidad reducida o enfermas que tienen que poder acceder al control de la puerta de una forma fácil y rápida.es
dc.description.abstractIncreasingly, home automation systems incorporate control systems that facilitate both the interaction with the different devices or systems that compose the home and the monitoring of their state. This project aims to add to home automation systems and provide a way to control the gateway to a property both in terms of knowing the state in which it is located, how to open it or close it. Both from a web application and from a mobile. The development of the work has been done by phases, creating individual developments for each component of the system that brings us the knowledge necessary to achieve the objective. In the end it achieves a solution that provides a degree of comfort and ease for any person when it comes to controlling access to the property. But especially for people with reduced mobility or sick people who must be able to access the control of the door in an easy and fast way.en
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya-
dc.subjectArduinoca
dc.subjectArduinoes
dc.subjecthome automationen
dc.subjectdomóticaes
dc.subjectdomòticaca
dc.subjectWi-Fies
dc.subjectWi-Fica
dc.subjectWi-Fien
dc.subjectArduinoen
dc.subject.lcshArduino (Programmable controller) -- TFGen
dc.titleControl i monitorització de la porta d'accés a una finca-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Grauca
dc.audience.educationlevelEstudios de Gradoes
dc.audience.educationlevelUniversity degreesen
dc.subject.lemacArduino (Controlador programable) -- TFGca
dc.subject.lcshesArduino (Controlador programable) -- TFGes
dc.rights.licensehttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.contributor.directorTuset-Peiro, Pere-
dc.contributor.tutorMorell Pérez, Antoni-
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
codi.zipCodi167,97 kBzipView/Open
jmarquezdTFG0618memòria.pdfMemòria del TFG3,29 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
jmarquezdTFG0618presentació.pdfPresentació del TFG1,75 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open