Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/81565
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMonclús Bezos, Pol-
dc.contributor.otherUniversitat Oberta de Catalunya-
dc.date.accessioned2018-06-28T14:55:01Z-
dc.date.available2018-06-28T14:55:01Z-
dc.date.issued2018-06-18-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/81565-
dc.description.abstractLa finalitat d'aquest treball és donar suport a qualsevol consultora tecnològica que desenvolupi i mantingui programari per als seus clients. Aquest projecte intenta respondre a la necessitat d'emmagatzemar i organitzar el coneixement generat per l'experiència al desenvolupar evolutius de programari, per tal d'aprofitar-lo i millorar de forma continuada els propis processos de desenvolupament del programari, la qualitat final del producte que es desenvolupa i el rendiment que se'n treu. A més, també es pretén millorar la relació entre el client i l'empresa consultora, que en moltes ocasions es veu negativament afectada degut a la opacitat que hi ha en les tasques de desenvolupament des del punt de vista del client. L'eina desenvolupada en aquest treball està pensada per a que els clients disposin d'un espai personal on consultar quines tasques s'han fet, en què han consistit, quin esforç han suposat i qui les ha dut a terme. El principal objectiu és poder disposar en tot moment d'una informació basada en l'experiència prèvia que permeti millorar el funcionament de l'empresa consultora, intentant optimitzar els seus recursos, processos i metodologies internes.ca
dc.description.abstractThe purpose of this project is give support to any technological consultant that develops and maintain software for its customers. The aim of this work is to meet the need of storage and arrangement of all the know how generated by the experience when some software project or evolutionary is developed, allowing the consultant to take advantage of it and keep improving its own software development processes, the quality of the final product and the benefits achieved. It is also intended to improve the relationship between the company and the customer, that plenty of times gets negatively affected because of the opacity of the different tasks that a project is composed of. The web app developed gives the customer the option to check all the work that is done, the effort needed to do it and who did it. The main goal is provide, in any moment, all the information gathered by the experience that give the company the chance to improve its performance and trying to optimize its internal resources, processes and methodologies.en
dc.description.abstractLa finalidad de este trabajo es apoyar a cualquier consultora tecnológica que desarrolle y mantenga software para sus clientes. Este proyecto intenta responder a la necesidad de almacenar y organizar el conocimiento generado por la experiencia al desarrollar evolutivos de software, para aprovecharlo y mejorar de forma continuada los propios procesos de desarrollo del software, la calidad final del producto que se desarrolla y el rendimiento que se saca. Además, también se pretende mejorar la relación entre el cliente y la emprendida consultora, que en muchas ocasiones se ve negativamente afectada debido a la opacidad que hay en las tareas de desarrollo desde el punto de vista del cliente. La herramienta desarrollada en este trabajo está pensada para que los clientes dispongan de un espacio personal donde consultar qué tareas se han hecho, en que han consistido, qué esfuerzo han supuesto y quien las ha llevado a cabo. El principal objetivo es poder disponer en todo momento de una información basada en la experiencia previa que permita mejorar el funcionamiento de la emprendida consultora, intentando optimizar sus recursos, procesos y metodologías internas.es
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/-
dc.subjectprogramarica
dc.subjectsoftwareen
dc.subjectgestió del coneixementca
dc.subjectknowledge managementen
dc.subjectgestión del conocimientoes
dc.subjectJoomlaes
dc.subjectJoomlaca
dc.subjectJoomlaen
dc.subjectCMSes
dc.subjectCMSca
dc.subjectCMSen
dc.subjectsoftwarees
dc.subject.lcshKnowledge management -- TFGen
dc.titleSSO4EP Sistema de suport operatiu per a evolutius de programari-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Grauca
dc.audience.educationlevelEstudios de Gradoes
dc.audience.educationlevelUniversity degreesen
dc.subject.lemacGestió del coneixement -- TFGca
dc.subject.lcshesGestión del conocimiento -- TFGes
dc.contributor.directorDaradoumis, Thanasis-
dc.contributor.tutorMartí Pintanel, Javier-
Appears in Collections:Trabajos finales de carrera, trabajos de investigación, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SSO4EP-prototip.zipArxius JPA que permeten restaurar el prototip, instruccions a la memòria59,4 MBUnknownView/Open

Presentacio-video_TFG-SGC_MonclusBezosPol.mp4

Vídeo presentació del treball119,59 MBMP4View/Open
pmonclusbTFG0618memòria.pdfMemòria del TFG4,14 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
pmonclusbTFG0618presentació.pdfPresentació del TFG1,5 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open