Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/81667
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSerrano Gonzalez, Daniel-
dc.contributor.otherUniversitat Oberta de Catalunya-
dc.date.accessioned2018-06-29T04:42:47Z-
dc.date.available2018-06-29T04:42:47Z-
dc.date.issued2018-06-18-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/81667-
dc.description.abstractLes empreses s'han d'enfrontar a una societat en constant canvi i han tenir la capacitat de disposar d'eines que desenvolupin la seva estratègia per tal de prendre decisions favorables i no perdre mai de vista els objectius essencials que defineixen tant la seva missió com la seva visió empresarial. Per tant, l'objecte d'aquest treball és analitzar el sistema actual QCI implantat a una empresa de transport urbà i conèixer els motius pels quals no està sent efectiu dit sistema. Pel que fa a la metodologia de treball i per poder abordar la construcció d'un sistema QCI, hem seguit i adaptat el model de Robert S. Kaplan i David P. Norton al pla estratègic del que l'empresa de transport havia disposat prèviament. Després de l'anàlisi corregirem l'aplicació que utilitza l'empresa actualment.ca
dc.description.abstractCompanies have to face a constantly changing society and have the ability to have tools that develop their strategy in order to make favourable decisions and never lose sight of the essential goals that define both their mission like their business vision. Therefore, the object of this work is to analyse the current QCI system implanted in an urban transport company and to know the reasons why this system is not effective. With regard to the work methodology and, in order to tackle the construction of a QCI system, we have followed and adapted the model of Robert S. Kaplan and David P. Norton to the strategic plan of what the transport company had previously stipulated. After the analysis, we will correct the application that the company currently uses.en
dc.description.abstractLas empresas tienen que enfrentarse a una sociedad en constante cambio y han de tener la capacidad de disponer de herramientas que desarrollen su estrategia para tomar decisiones favorables y no perder nunca de vista los objetivos esenciales que definen tanto su misión como su visión empresarial. Por lo tanto, el objeto de este trabajo es analizar el sistema actual CMI implantado en una empresa de transporte urbano y conocer los motivos por los que no es efectivo ese sistema. A razón de la metodología de trabajo y para poder abordar la construcción de un sistema CMI, se ha seguido y adaptado el modelo de Robert S. Kaplan y David P. Norton al plan estratégico del cual la empresa de transporte ha dispuesto previamente. Después del análisis se corrige la aplicación que utiliza la empresa en la actualidad.es
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya-
dc.subjectanàlisi estratègicca
dc.subjectstrategic analysisen
dc.subjectanálisis estratégicoes
dc.subjectquadre de comandament integralca
dc.subjectbalanced scorecarden
dc.subjectcuadro de mando integrales
dc.subjecttransport públicca
dc.subjecttransporte públices
dc.subjectpublic transporten
dc.subjectestratègia empresarialca
dc.subjectestrategia empresariales
dc.subjectbusiness strategyen
dc.subject.lcshManagement information systems -- TFGen
dc.titleQbus. Quadre de comandament integral pel transport públic-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Grauca
dc.audience.educationlevelEstudios de Gradoes
dc.audience.educationlevelUniversity degreesen
dc.subject.lemacSistemes d'informació per a la gestió -- TFGca
dc.subject.lcshesSistemas de información para la gestión -- TFGes
dc.rights.licensehttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.contributor.directorDaradoumis, Thanasis-
dc.contributor.tutorMartí Pintanel, Javier-
Appears in Collections:Trabajos finales de carrera, trabajos de investigación, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 

dserranogoTFG062018videopresentacio.mp4

Presentació en video del projecte qbus105,07 MBMP4View/Open
dserranogoTFG062018MaquinaVirtualQbusServer.ovaFitxer per importar la màquina virtual amb la instal·lació del producte obtingut en el projecte qbus2,09 GBOracle VM VirtualBox versió 5.2.6View/Open
dserranogoTFG0618memòria.pdfMemòria del TFG4,47 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
dserranogoTFG0618presentació.pdfPresentació del TFG1,24 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open