Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/85005
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorRoca Puigros, Marc-
dc.contributor.otherMaina, Marcelo Fabián-
dc.date.accessioned2018-10-05T05:48:37Z-
dc.date.available2018-10-05T05:48:37Z-
dc.date.issued2018-06-21-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/85005-
dc.description.abstractSi hi ha dos conceptes que clarament es troben en alça dins el món de la educació superior, aquests són en primer lloc tot allò que té a veure amb la internacionalització i en segon lloc allò relacionat amb la qualitat. Cada cop es més gran la mobilitat entre institucions d'educació superior no només d'estudiants sinó també de personal docent i investigador i del personal d'administració i servei. D'altre banda, cada cop hi ha una demanda més gran de a societat respecte la transparència i la rendició de compte per part dels organismes públics. En aquest sentit, els centres d'educació superior no es podien quedar al marge. En el present TFM es desenvolupa una guia per a l'avaluació dels serveis d'internacionalització dels centres d'educació superior on s'exposa els principals ítems a avaluar tant per el propi servei com per un comitè d'avaluador extern. A la vegada també s'exposa com i en quines fases es durà a terme el procés d'avaluació del servei d'internacionalització.ca
dc.description.abstractSi hay dos conceptos que claramente se encuentran en alza dentro del mundo de la educación superior, estos son en primer lugar todo aquello que tiene que ver con la internacionalización y en segundo lugar aquello relacionado con la calidad. Cada vez se más grande la movilidad entre instituciones de educación superior no solo de estudiantes sino también de personal docente e investigador y del personal de administración y servicio. De otro lado, cada vez hay una demanda más grande de a sociedad respeto la transparencia y la rendición de cuenta por parte de los organismos públicos. En este sentido, los centros de educación superior no se podían quedar al margen. En el presente TFM se desarrolla una guía para la evaluación de los servicios de internacionalización de los centros de educación superior donde se expone los principales ítems a evaluar tanto por el propio servicio como por un comité de evaluador externo. A la vegada también se expone como y en qué fases se llevará a cabo el proceso de evaluación del servicio de internacionalización.es
dc.description.abstractIf there are two concepts that are clearly on the rise within the world of higher education, these are in the first place everything that has to do with internationalization and secondly that related to quality. Mobility is growing between higher education institutions, not only of students but also of teaching and research staff and administration and service personnel. On the other hand, there is a growing demand from society for transparency and accountability on the part of public bodies. In this sense, higher education centers could not be left out. In the present TFM, a guide is developed for the evaluation of the internationalization services of the higher education centers where the main items to be evaluated are exposed both by the service itself and by an external evaluator committee. The process of evaluating the internationalization service will also be carried out as well as at what stages.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectguía de evaluaciónes
dc.subjectevaluation guideen
dc.subjectservei d'internacionalitzacióca
dc.subjectguia d'avaluacióca
dc.subjectavaluació externaca
dc.subjectservicio de internacionalizaciónes
dc.subjectinternationalisation serviceen
dc.subjectevaluación externaes
dc.subjectexternal evaluationen
dc.subjecteducació superiorca
dc.subjecteducación superiores
dc.subjecthigher educationen
dc.subject.lcshTotal quality management -- TFMen
dc.titleElaboració d'una guia per a l'avaluació d'un servei d'internacionalització de les institucions d'educació superior-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Màsterca
dc.audience.educationlevelEstudios de Másteres
dc.audience.educationlevelMaster's degreesen
dc.subject.lemacQualitat total -- TFMca
dc.subject.lcshesCalidad total -- TFMes
dc.contributor.tutorHuertas Hidalgo, Esther-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Treballs finals de carrera, treballs de recerca, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
mrocapuTFM0618memòria.pdfMemòria del TFM1,2 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open