Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/8941
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPujolar Cos, Joan-
dc.date.accessioned2011-09-08T10:10:07Z-
dc.date.available2011-09-08T10:10:07Z-
dc.date.issued2006-06-01-
dc.identifierDL. B -22.493-2006-
dc.identifier.citationPujolar, J. ( 2006 ). Llengua, cultura i turisme. Perspectives a Barcelona i a Catalunya. BARCELONA. Turisme de Barcelona. DL. B -22.493-2006.-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/8941-
dc.description.abstractEn aquest estudi, explicaré i analitzaré aquests processos innovadors de conceptualització dels aspectes lingüístics del turisme. L'objectiu últim és explorar les possibilitats i perspectives que aquesta nova línia de treball pot obrir dins el context de l'oferta turística barcelonina, cosa que també afecta la projecció turística de Catalunya i dels Països Catalans. En termes generals, s'ha de constatar que l'ús de les llengües en activitats turístiques s'emmarca dins una política genèrica de projecció de la pròpia identitat i de promoció del patrimoni cultural. És per això que aquest treball també conté reflexions i propostes per a l'articulació del turisme cultural a Barcelona i Catalunya en base a la identitat i la cultura catalanes, amb el benentès que els termes "identitat" i "cultura" s'usen en un sentit ampli que incorpora la pròpia diversitat cultural i la producció artística contemporània al costat dels referents històrics, lingüístics i culturals que singularitzen la societat catalana. Aquest text està organitzat en tres blocs. El primer bloc tracta diverses qüestions prèvies, que ajuden a entendre els principis i conceptes que fonamenten aquest estudi, com són a) la justificació d'aquest estudi i, en definitiva, de la necessitat d'invertir en llengua i cultura en l'àmbit del turisme barceloní, que actualment lidera l'oferta de turisme cultural a Catalunya; b) el procediment que s'ha seguit per a fer l'estudi i la definició dels conceptes més importants; c) una explicació general de les connexions molt estretes que hi ha entre processos econòmics i processos sociolingüístics i que determinen la forma com les persones valoren les llengües pròpies i les dels altres en diversos àmbits socials, incloent-hi el món econòmic; i finalment, d) unes consideracions sobre el turisme cultural, això és, allò que fa que tingui sentit com a experiència d'interacció entre persones i cultures. En el segon bloc es presentaran experiències de marketització de llengües i identitats en diversos països. Em centraré bàsicament en els sectors de la publicitat i del turisme i, específicament, en les activitats que comporten l'ús de llengües no conegudes o poc conegudes pels clients. La secció sobre turisme està organitzada segons les llengües i, per al cas de les llengües cèltiques de les Illes Britàniques i per al Canadà, es subdivideix en diverses regions. Tot i que faré alguns comentaris sobre els processos de marketització de les grans llengües, em centraré en experiències associades a llengües minoritàries o políticament minoritzades. Això es justifica pel fet que les destinacions associades a grans llengües dominants dins el propi territori fins ara no s'han plantejat el rol de la llengua dins la pròpia oferta turística, excepte en allò que afecta al mercat d'ensenyament d'idiomes, aspecte sobre el qual parlaré també breument. El tercer bloc conté una valoració de conjunt sobre la trajectòria històrica de les polítiques turístiques a Barcelona i a Catalunya, amb els condicionants que poden facilitar l'articulació d'una oferta sòlida en matèria de turisme cultural. S'hi valora també la posició que ha tingut tradicionalment la llengua catalana en el món del turisme i s'elaboren propostes i línies de treball en base a les experiències analitzades al bloc 2. Veurem com, des del punt de vista sociolingüístic, les activitats turístiques plantegen reptes i oportunitats d'índole molt diversa: a) l'accés a espais o manifestacions culturals per part dels turistes i el seu impacte, b) el valor semiòtic de les llengües en la caracterització i diferenciació de productes i c) l'encaix entre les polítiques culturals i les turístiques, que pot implicar de formes complexes els diversos actors dels sectors econòmic, polític i cultural. L'estudi acaba amb un catàleg de propostes de desplegament d'una política turística basada en el patrimoni lingüístic, cultural, artístic i històric català, que ajudi a complementar i a reforçar l'oferta actual catalana, que gira principalment a l'entorn del clima i la platja. Versió en anglès del document: http://uoc.academia.edu/JoanPujolar/Papers/889133/Language_Culture_and_Tourism_Perspectives_in_Barcelona_and_Cataloniaca
dc.description.abstractEn este estudio, explicaré y analizaré estos procesos innovadores de conceptualización de los aspectos lingüísticos del turismo. El objetivo último es explorar las posibilidades y perspectivas que esta nueva línea de trabajo puede abrir dentro del contexto de la oferta turística barcelonesa, lo que también afecta a la proyección turística de Cataluña y los Países Catalanes. Versión en inglés del documento: http://uoc.academia.edu/JoanPujolar/Papers/889133/Language_Culture_and_Tourism_Perspectives_in_Barcelona_and_Cataloniaes
dc.description.abstractIn this study, I'll explain and analyze the innovative processes about the conceptualization of linguistic aspects of tourism. The ultimate goal is to explore the possibilities and prospects that this new line of work can open within the context of tourism in Barcelona, which also affects the tourist projection of Catalonia and the Catalan Countries. English version: http://uoc.academia.edu/JoanPujolar/Papers/889133/Language_Culture_and_Tourism_Perspectives_in_Barcelona_and_Cataloniaen
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.language.isocat-
dc.publisherTurisme de Barcelona-
dc.relation.ispartofseriesMonografies sobre turisme urbà, 2-
dc.relation.urihttp://uoc.academia.edu/JoanPujolar/Papers/889133/Language_Culture_and_Tourism_Perspectives_in_Barcelona_and_Catalonia-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectSociolingüísticaca
dc.subjectturismeca
dc.subjectglobalitzacióca
dc.subjectCatalunyaca
dc.subjectCanadàca
dc.subjectAcadieca
dc.subjectWalesca
dc.subjectsociolinguísticaes
dc.subjectturismoes
dc.subjectglobalizaciónes
dc.subjectCataluñaes
dc.subjectCanadáes
dc.subjectAcadiees
dc.subjectWaleses
dc.subjectsociolinguisticen
dc.subjecttourismen
dc.subjectglobalizationen
dc.subjectCataloniaen
dc.subjectCanadaen
dc.subjectAcadieen
dc.subjectWalesen
dc.titleLlengua, cultura i turisme. Perspectives a Barcelona i a Catalunya.-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/book-
dc.gir.idLM-0000000498-
Appears in Collections:Llibres

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
jpujolar-LCT.pdfVersió en pdf prèvia a l'edició i impressió1,35 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Share:
Export:
View statistics

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons

by-nc-nd 3.0 Aitortu-EzKomertziala-LanEratorririkGabe 3.0 Espainia Atribui��o - Uso N�o Comercial - Obras Derivadas Proibidas 3.0 Espanha Namensnennung-NichtKommerziell-KeineBearbeitung 3.0 Spanien ?????-????? ?? ?????-????? ?????? ?????? 3.0 ???? ?????????-?????????????-??? ?????????? 3.0 ??????? ???- ??? ????? - ?? ?????? 3.0 ??????? Paternit� - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 3.0 Espagne Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Ispan? Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Spania Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 ???????? Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Spagna Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain Atribuci�n-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Espa�a Autorile viitamine + Mitte�riline eesm�rk + Tuletatud teoste keeld 3.0 Hispaania ????-????-???? 3.0 ??? Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain Reco�ecemento-NonComercial-SenObraDerivada 3.0 Espa�a ??-??????-???? 3.0 ??? Nevezd meg! - Ne add el! - Ne v�ltoztasd! 3.0 Spanyolorsz�g ${licenses.pretty_by-nc-nd} 3.0 ${country.es} Pengiktirafan-BukanKomersial-TiadaTerbitan 3.0 Sepanyol ?????????-??????????????-??? ??????? 3.0 ??????? Atribuire-Necomercial-F?r?Modific?ri 3.0 Spania Paternit� - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 3.0 Espagne Atsaucoties-Nekomerci?ls-Nemain?ts 3.0 Sp?nija Atribui��o-Uso N�o-Comercial-Proibi��o de realiza��o de Obras Derivadas 3.0 Espanha Namensnennung-NichtKommerziell-KeineBearbeitung 3.0 Spanien Attribution-NonCommercial-NoDerivs (<i>????????? ? ?????????????? ????????????? ? ??? ??????????? ????????????</i>) 3.0 ??????? Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Espa�a Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Espa�a Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 ?panija Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain Erkenning-NieKommersieel-GeenAfleidings 3.0 Spanje Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Sp�nn ???????????-??????????????-????????????????? 3.0 ??????? Qaphela Umnikazi-Ungayisebenziseli Ezentengiselwano-Ungasuseli lutho kulokhu 3.0 Espain Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spanj� Navngivelse-IkkeKommerciel-IngenBearbejdelse 3.0 Spanien Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 3.0 ?panija Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 ??????? Namensnennung-NichtKommerziell-KeineBearbeitung 3.0 Spanien Nime�-Ei muutoksia-Ep�kaupallinen 3.0 Espanja Atribuci�n-No Comercial-No Derivadas 3.0 Espa�a Reconocimiento-NoComercial-SinObrasDerivadas 3.0 Espa�a Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Espa�a Atribuite-Nekomerce-Nemodifite 3.0 Hispanujo Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 ??????? Ghi nh?n c�ng c?a t�c gi? - Phi th??ng m?i - Kh�ng ph�i sinh 3.0 N??c T�y Ban Nha Atribusi-NonKomersial-TanpaTurunan 3.0 Spanyol ?? - ??? - ???? 3.0 ???? Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 ?spanya ????????? ??????????????????????? ????????????????????????????? ?????? 3.0 ???????? ?????-???-???? 3.0 ??? Erk�nnande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 3.0 Spanien ????? - ??-????????? ??????????? - ??????????? ????? ?????????????? 3.0 ??????? ?????????-?????????????????-?????????? 3.0 ???? ??????? ??????????-?? ???????? ?????-??? ???????? ???? 3.0 ??????? Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 3.0 Spanje Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Spagna ????-????-???? 3.0 ??? Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 ???????? Atribuci�n-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Espa�a Uznanie autorstwa-U?ycie niekomercyjne-Bez utwor�w zale?nych 3.0 Hiszpania Paternit� - Pas d?Utilisation Commerciale - Pas de Modification 3.0 Espagne Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Espa�a Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 ??????? Atribui��o-Uso n�o-comercial-Vedada a cria��o de obras derivadas 3.0 Spain Atribuci�n-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Espa�a Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Espa�a Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 ?panija Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 ?panjolska Paternit� - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 3.0 Espagne Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 Espanya Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain Tsebagat?o-E sego ya Kgwebo-T?e sa fetolwego 3.0 Sepania Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain Uve?te autora-Neu?�vejte d�lo komer?n?-Nezasahujte do d�la 3.0 ?pan?lsko