Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/91226
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPérez Serra, Maria-
dc.date.accessioned2019-02-03T14:30:53Z-
dc.date.available2019-02-03T14:30:53Z-
dc.date.issued2019-01-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/91226-
dc.description.abstractEn aquest treball es realitza una investigació per conèixer la necessitat de comunicació que tenen les startups, centrant l'atenció en el paper que s'atorga a les noves estratègies de relacions públiques sorgides arran de la conceptualització de la web 2.0. Aquestes reben el nom de relacions públiques 2.0 i es mostren com essencials per augmentar la presència i reputació de les startups a l'entorn digital. D'altra banda, en el present treball també s'estudia la indústria de la cosmètica natural. Es tracta d'un sector que tot i parèixer no pertànyer als més estudiants entre les startups registra el major creixement del mercat de la cosmètica. L'augment de la sensibilització per part dels consumidors, unit a la seguretat sanitària, a l'accés a la informació sobre els perills dels químics sintètics, a la creixent indústria del comerç electrònic i a l'augment de la despesa en I+D permeten apuntar cap a un desenvolupament favorable de les startups d'aquest sector en els propers anys. Per últim, es porta a terme un estudi de casos en el que s'analitzen les estratègies de relacions públiques 2.0 que segueixen dues startups del sector de la cosmètica natural amb origen català: Cocunat Natural & Toxic Free i Freshly Cosmetics. Per a fer-ho, es localitzen els mitjans socials més utilitzats per les dues companyies (els blogs i les xarxes socials) i es realitza un seguiment de tres setmanes de les publicacions a Facebook i Instagram, fet que permet saber quin tipus de contingut publiquen i com implementen les relacions públiques en l'àmbit digital.ca
dc.description.abstractEn este trabajo se realiza una investigación para conocer la necesidad de comunicación que tienen las startups, centrando la atención en el papel que se otorga a las nuevas estrategias de relaciones públicas surgidas a raíz de la conceptualización de la web 2.0. Estas reciben el nombre de relaciones públicas 2.0 y se muestran como esenciales para aumentar la presencia y reputación de las startups al entorno digital. Por otro lado, en el presente trabajo también se estudia la industria de la cosmética natural. Se trata de un sector que todo y parece no pertenecer a los más estudiantes entre las startups registra el mayor crecimiento del mercado de la cosmética. El aumento de la sensibilización por parte de los consumidores, unido a la seguridad sanitaria, al acceso a la información sobre los peligros de los químicos sintéticos, a la creciente industria del comercio electrónico y al aumento del gasto en I+D permiten apuntar hacia un desarrollo favorable de las startups de este sector en los próximos años. Por último, se lleva a cabo un estudio de casos en el que se analizan las estrategias de relaciones públicas 2.0 que siguen dos startups del sector de la cosmética natural con origen catalán: Cocunat Natural & Toxic Free y FreshlyCosmetics. Para hacerlo, se localizan los medios sociales más utilizados por las dos compañías (los blogs y las redes sociales) y se realiza un seguimiento de tres semanas de las publicaciones a Facebook e Instagram, hecho que permite saber qué tipo de contenido publican y cómo implementan las relaciones públicas en el ámbito digital.es
dc.description.abstractIn this final degree project we have also analysed the natural cosmetics industry. This sector isn't one of the most common among startups, but it registers the highest growth in the cosmetics global market. The increase of sensitization by costumers linked to health security, access to information on the dangers of synthetic chemicals, the growing e-commerce industry and the increase in R&D spending have allowed us to point towards a favourable development of the startups of this sector in the coming years. Besides, we have analysed the public relations 2.0 strategies that follow two Catalan startups of the natural cosmetics sector: Cocunat Natural & Toxic Free and Freshly Cosmetics. To do that, we have located the social media most used by both companies (blogs and social networks) and we have done monitoring posts on Facebook and Instagram for three weeks, It has allowed us to know what kind of content they publish and how they implement public relations in the digital area.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectrelaciones públicases
dc.subjectpublic relationsen
dc.subjectrelacions públiquesca
dc.subjectxarxes socialsca
dc.subjectredes socialeses
dc.subjectsocial networksen
dc.subjectstart-upen
dc.subjectstart-upes
dc.subjectstart-upca
dc.subjectmedios de comunicación digitaleses
dc.subjectmitjans de comunicació digitalsca
dc.subjectdigital communication mediaen
dc.subject.lcshPublic relations -- TFGen
dc.titleLes relacions públiques 2.0 al servei de les empreses emergents: startups de cosmètica natural-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Grauca
dc.audience.educationlevelEstudios de Gradoes
dc.audience.educationlevelUniversity degreesen
dc.subject.lemacRelacions públiques -- TFGca
dc.subject.lcshesRelaciones públicas -- TFGes
dc.contributor.tutorSolanas García, Isabel-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
mperezserra96TFG0119memòria.pdfMemòria del TFG20,51 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open