Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/91246
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPiñeiro Borrajo, Marta Maria-
dc.date.accessioned2019-02-03T18:54:29Z-
dc.date.available2019-02-03T18:54:29Z-
dc.date.issued2019-01-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/91246-
dc.description.abstractEl trabajo aborda la aplicación al audiovisual de las nuevas narrativas transmedia en el ámbito de las televisiones públicas, obligadas a evolucionar e innovar para adaptarse a los nuevos hábitos de la audiencia y a la actual forma de contar los relatos multitextuales, que se despliegan a través de diferentes medios y canales. Para ello, se analizan las narrativas transmedia, observando: su incorporación a la convergencia mediática; la conversión del espectador pasivo en usuario que demanda experiencias; y la necesidad de que las televisiones públicas diseñen estrategias para renovarse como servicio público en el nuevo contexto. El estudio de algunas experiencias de adaptación al ecosistema transmedia de televisiones públicas del estado español permite extraer criterios y prácticas de interés que se consideran relevantes para esa misma transición en la Televisión de Galicia, especialmente en lo relativo a la renovación de audiencias, y a su decisivo papel como tractor del sector audiovisual y para la promoción de la lengua y cultura gallegas.es
dc.description.abstractThis study assesses the appliance of new transmedia narratives in the audiovisual sector, focused on public television. Public television channels are forced to evolve and innovate in order to adapt to the audience's new habits and, at the same time, to the current way of telling multi-textual narratives deployed throughout different media and channels. Transmedia narratives are analyzed assessing their integration into the media convergence, the conversion of the passive viewer to an experience-demanding user and the need for public televisions to design strategies for their renewal as public services in this new context. The study of some experiences of adaptation to the transmedia ecosystem by public Spanish television channels leads to extract some criteria and practices of interest. These are considered relevant for the same transition by the Televisión de Galicia, especially related to the audience turnover, and to its decisive role as a driving force of the audiovisual sector and the promotion of the Galician language and culture.en
dc.description.abstractEl treball aborda l'aplicació de l'audiovisual a les noves narratives transmèdia en l'àmbit de les televisions públiques, obligades a evolucionar i innovar per a adaptar-se als nous hàbits de l'audiència i a l'actual forma de contar els relats multitextuals, que es despleguen a través de diferents mitjans i canals. Per a això, s'analitzen les narratives transmèdia, observant: la seva incorporació a la convergència mediàtica; la conversió de l'espectador passiu en usuari que demanda experiències; i la necessitat que les televisions públiques dissenyin estratègies per a renovar-se com a servei públic en el nou context. L'estudi d'algunes experiències d'adaptació a l'ecosistema transmèdia de televisions públiques de l'estat espanyol permet extreure criteris i pràctiques d'interès que es consideren rellevants per a aquesta mateixa transició en la Televisió de Galícia, especialment quant a la renovació d'audiències, i al seu decisiu paper com a tractor del sector audiovisual i per a la promoció de la llengua i cultura gallegues.ca
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isospa-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjecttelevisión públicaes
dc.subjectpublic televisionen
dc.subjecttelevisió públicaca
dc.subjectmedios digitaleses
dc.subjectdigital mediaen
dc.subjectmitjans digitalsca
dc.subject.lcshDigital media -- TFGen
dc.titleTransmedia y renovación de audiencias en televisiones públicas-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Grauca
dc.audience.educationlevelEstudios de Gradoes
dc.audience.educationlevelUniversity degreesen
dc.subject.lemacMitjans de comunicació digitals -- TFGca
dc.subject.lcshesMedios de comunicación digital -- TFGes
dc.contributor.tutorCreus, Tomás-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
mpineiroboTFG0119memoria.pdfMemoria del TFG741,5 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open