Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/94066
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMas García, Xavier-
dc.contributor.authorPalou Vives, M. Bel-
dc.contributor.otherUniversitat Oberta de Catalunya. eLearning Innovation Center-
dc.date.accessioned2019-06-04T14:14:47Z-
dc.date.available2019-06-04T14:14:47Z-
dc.date.issued2018-06-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/94066-
dc.description.abstractL'ús de portafolis electrònics i altres eines destinades a mostrar i compartir produccions fetes pels estudiants, o seleccionades per altres agents del procés formatiu, és un dels reptes històricament més recurrents en l'àmbit de la innovació i la millora docent a les universitats. Des del punt de vista docent, si bé tenen en comú el fet de publicar continguts i evidències, els usos proposats per aquestes eines responen a necessitats i finalitats diferents. Alguns d'ells tenen una dimensió social important, d'altres una clara funció formativa i avaluativa, i d'altres estan orientats a donar resposta a problemàtiques específiques de les produccions vinculades al llenguatge visual. El resultat d'aquesta recerca, realitzada en l'àmbit docent de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) presenta la identificació de cinc casos d'ús que responen a finalitats i enfocaments diferents, mostrant la seva dimensió pedagògica i acadèmica, i considerant les implicacions tecnològiques i funcionals que comporta la seva eventual implementació.ca
dc.description.abstractThe use of electronic portfolios and other tools designed to show and share productions made by students, or selected by other agents in the training process, is one of the historically most challenging challenges in the field of innovation and teaching improvement in universities. From the educational point of view, although they have in common the fact of publishing content and evidence, the uses proposed by these tools respond to needs and different purposes. Some of them have an important social dimension, others have a clear educational and evaluative function, and others are geared towards responding to specific problems of productions linked to visual language. The result of this research, carried out in the teaching area of the Universitat Oberta de Catalunya (UOC), presents the identification of five cases of use that respond to different purposes and approaches, showing its pedagogical and academic dimension, and considering the Technological and functional implications for its possible implementation.en
dc.description.abstractEl uso de portafolios electrónicos y otras herramientas destinadas a mostrar y compartir producciones hechas por los estudiantes, o seleccionadas por otros agentes del proceso formativo, es uno de los retos históricamente más recurrentes en el ámbito de la innovación y la mejora docente en las universidades. Desde el punto de vista docente, si bien tienen en común el hecho de publicar contenidos y evidencias, los usos propuestos para estas herramientas responden a necesidades y finalidades diferentes. Algunos de ellos tienen una dimensión social importante, otros una clara función formativa y evaluativa, y otros están orientados a dar respuesta a problemáticas específicas de las producciones vinculadas al lenguaje visual. El resultado de esta investigación, realizada en el ámbito docente de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) presenta la identificación de cinco casos de uso que responden a finalidades y enfoques diferentes, mostrando su dimensión pedagógica y académica, y considerando las implicaciones tecnológicas y funcionales que conlleva su eventual implementación.es
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectportafolis digitalca
dc.subjectportafolio digitales
dc.subjecte-portfolioen
dc.subjecte-portafolisca
dc.subjectmodel d'anàlisica
dc.subjectmetodologia d'aprenentatgeca
dc.subjecttecnologia educativaca
dc.subjecte-portafolioes
dc.subjectmodelo de análisises
dc.subjectmetodología de aprendizajees
dc.subjecttecnología educativaes
dc.subjectmodel of analysisen
dc.subjectlearning methodologyen
dc.subjectlearning technologyen
dc.subjectdigital portfolioen
dc.subject.lcshPortfolios in educationen
dc.titleEstudi sobre els usos docents del portafolis i eines visuals a la UOC: informe de resultats-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/report-
dc.subject.lemacPortafolis en educacióca
dc.subject.lcshesPortafolio en educaciónes
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Treballs, papers de recerca

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Informe_Usos_docents_portafolis_eLC_2018.pdf1,87 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open