Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/95047
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMerinas Diez, Adrián-
dc.contributor.otherPérez-Solà, Cristina-
dc.date.accessioned2019-06-21T12:26:24Z-
dc.date.available2019-06-21T12:26:24Z-
dc.date.issued2019-06-10-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/95047-
dc.description.abstractAquest treball dóna resposta a les necessitats de l'empresa de producció i distribució de begudes emergent CAT-Cola que ha decidit simplificar i agilitzar els seus complexos processos en la seva cadena de subministrament i així millorar la seva posició i ser més competitiva en el seu mercat objectiu. Amb aquest objectiu, el treball analitza els requisits del client, n'identifica els punts clau, transcorre les diferents etapes fonamentals de disseny d'una base de dades, tria el sistema gestor de base de dades més convenient i elabora la documentació associada a tot aquest procés. El resultat d'aquesta implementació es composa en: un script de creació de base de dades i inicialització de dades de prova, una memòria amb tota la metodologia seguida i el seu desenvolupament i uns annexos i scripts associats comentats amb el codi escrit. Durant el transcurs del treball s'han fonamentat els coneixements adquirits d'un gran rang d'assignatures. S'han après nous processos interns sobre tecnologies utilitzades i ha permès trobar nous enfocs en el disseny de base de dades.ca
dc.description.abstractThis undergraduate dissertation answers the needs of CAT-Cola, an emergent beverage production and Distribution company that decided to simplify and streamline its complex processes in its supply chain and thus, improve its position and become more competitive in its target market. Consequently, the dissertation analyses the client's requirements, identifies the key points, goes through the different fundamental stages of data base design, chooses the most convenient data base management system and develops the associated documentation associated with this process. The result of this implementation is composed of a data base creation script and its initialization of test data, a memory with the methodology followed and its development, annexes and associated commented scripts with the written code. The knowledge acquired thorough a wide range of subjects during the undergraduate program has provided the foundation for this dissertation. New internal processes on applied technologies have been learnt and it has allowed finding new approaches in the setting of database design.en
dc.description.abstractEste trabajo da respuesta a las necesidades de la empresa de producción y distribución de bebidas emergente CAT-Cola que ha decidido simplificar y agilizar sus complejos procesos en su cadena de suministro y así mejorar su posición y ser más competitiva en su mercado objetivo. Con este objetivo, el trabajo analiza los requisitos del cliente, identifica los puntos clave, transcurre las diferentes etapas fundamentales de diseño de una base de datos, elige el sistema gestor de base de datos más conveniente y elabora la documentación asociada a todo este proceso. El resultado de esta implementación se compone en: un script de creación de base de datos e inicialización de datos de prueba, una memoria con toda la metodología seguida y su desarrollo y unos anexos y scripts asociados comentados con el código escrito. Durante el transcurso del trabajo se han fundamentado los conocimientos adquiridos de un gran rango de asignaturas. Se han aprendido nuevos procesos internos sobre tecnologías utilizadas y ha permitido encontrar nuevos enfocs en el diseño de base de datos.es
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectbase de dadesca
dc.subjectcadena de subministramentca
dc.subjectcadena de suministroses
dc.subjectdatabasesen
dc.subjectsupply chainen
dc.subjectdata warehouseen
dc.subjectbases de datoses
dc.subjectmagatzem de dadesca
dc.subjectalmacén de datoses
dc.subject.lcshDatabase design -- TFGen
dc.titleDisseny i implementació de la base de dades per a una aplicació de planificació de producció-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Màsterca
dc.audience.educationlevelEstudios de Másteres
dc.audience.educationlevelMaster's degreesen
dc.subject.lemacBases de dades -- Disseny -- TFGca
dc.subject.lcshesBases de datos -- Diseño -- TFGes
dc.contributor.tutorFerrer Durán, Jordi-
Appears in Collections:Treballs finals de carrera, treballs de recerca, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
amerinas_memoria.zip3,83 MBZIPView/Open
amerinas_producte.zip22,29 kBZIPView/Open
amerinas_annexes.zip1,58 MBZIPView/Open
amerinasTFM0619memoria.pdfMemoria del TFM4,47 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open