Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/95827
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAndolz Santacana, Patricia-
dc.contributor.otherPrados Carrasco, Ferran-
dc.date.accessioned2019-06-26T08:21:59Z-
dc.date.available2019-06-26T08:21:59Z-
dc.date.issued2019-06-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/95827-
dc.description.abstractDonada la diversitat de tipus de connectors existents en els vehicles elèctrics, l'exclusivitat d'ús de certes estacions, del control d'accés al servei, entre altres especificacions, l'usuari es veu en la necessitat de localitzar les estacions que compleixen les característiques més idònies per a poder recarregar el seu vehicle. És per això que, aquest treball es basa a fer més accessible tota la informació referent als punts de recàrrega que existeixen a la ciutat de Barcelona. Gràcies a l'ús d'una ontologia es permetrà representar com estan distribuïts aquests serveis, així com la seva informació associada. Aquesta tecnologia permetrà augmentar l'accessibilitat de les dades obertes que actualment es troben en format PDF i CSV, passant d'un nivell d'1 i 3 estrelles en l'esquema de Tim Berners-Lee, respectivament, a un nivell de 4, amb la possibilitat d'arribar al nivell màxim si s'enllacés posteriorment amb altres dades contextuals. D'aquesta forma, les dades no només seran obertes sinó també enllaçades, el que es coneix com a open linked data. Aquesta és la base tècnica per crear l'anomenada web semàntica, la qual permet que també els programes informàtics puguin accedir, enllaçar i interpretar dades. En definitiva, l'objectiu principal d'aquest TFP consisteix a traslladar tota aquesta informació en un model ontològic, de forma que s'augmenti l'accessibilitat d'aquestes dades. L'ontologia serà poblada mitjançant un script escrit en Jena i explotada amb el llenguatge d'interrogació SPARQL per obtenir respostes. Finalment, s'incorporarà l'eina 'map4rdf' que permetrà explorar i visualitzar en un mapa aquest conjunt de dades georeferenciades en format RDF.ca
dc.description.abstractDada la diversidad de tipos de conectores existentes en los vehículos eléctricos, la exclusividad de uso de ciertas estaciones, del control de acceso al servicio, entre otras especificaciones, el usuario se ve en la necesidad de localizar las estaciones que cumplan las características más idóneas para poder recargar su vehículo. Por ello, este trabajo se basa en hacer más accesible toda la información referente a los puntos de recarga que existen en la ciudad de Barcelona. Gracias al uso de una ontología se permitirá representar cómo están distribuidos estos servicios, así como su información asociada. Esta tecnología permitirá aumentar la accesibilidad de los datos abiertos que actualmente se encuentran en formato PDF y CSV, pasando de un nivel de 1 y 3 estrellas en el esquema de Tim Berners-Lee, respectivamente, a un nivel de 4, con la posibilidad de alcanzar el nivel máximo si se enlazan posteriormente con otros datos contextuales. De esta forma, los datos no sólo serán abiertos sino también enlazados, lo que se conoce como open linked data. Esta es la base técnica para crear la llamada web semántica, la cual permite que también los programas informáticos puedan acceder, enlazar e interpretar datos. En definitiva, el objetivo principal de este TFP consiste en trasladar toda esta información en un modelo ontológico, de forma que se aumente la accesibilidad de estos datos. La ontología será poblada mediante un script escrito en Jena y explotada con el lenguaje de interrogación SPARQL para obtener respuestas. Finalmente, se incorporará la herramienta "map4rdf" que permitirá explorar y visualizar en un mapa este conjunto de datos georreferenciados en formato RDF.es
dc.description.abstractGiven the diversity of the connectors' types existing in electric vehicles, the exclusive use of certain stations, the access control to the service, among other specifications, the user sees the need to locate the stations that match the appropriate features to be able to charge its vehicle. That is why this work is based on making all the information regarding the charging points existing in Barcelona's city more accessible. Thanks to the use of an ontology, it will be possible to represent how these services are distributed, as well as their associated information. This technology will allow to increase the accessibility of the open data which are currently in PDF and CSV format, going from one star and three stars in the Tim Berners-Lee model, respectively, to four stars, with the possibility of reaching the maximum level if it was linked later with other contextual data. In this way, not only the data will be open, but also linked, what is known as open linked data. This is the technical basis to create the refered semantic web, which also allows computer programs to access, link and interpret data. To sum up, the main objective of this TFP is to transfer all this information in an ontological model, increasing the accessibility of these data. The ontology will be populated by a script written in Jena and exploited with the SPARQL interrogation language. Finally, the "map4rdf" tool will be incorporated which will allow users to explore and visualize this georeferenced data in a map.en
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectweb semànticaca
dc.subjectweb semánticaes
dc.subjectsemantic weben
dc.subjectontologiaca
dc.subjectontologíaes
dc.subjectontologyen
dc.subjectpunts de recàrregaca
dc.subjectpuntos de recargaes
dc.subjectcharging stationsen
dc.subjectserveica
dc.subjectservicioes
dc.subjectserviceen
dc.subjectvehicle elèctricca
dc.subjectvehículo eléctricoes
dc.subjectelectric vehicleen
dc.subjectBarcelonaca
dc.subjectBarcelonaes
dc.subjectBarcelonaen
dc.subjectmap4rdfca
dc.subjectmap4rdfes
dc.subjectmap4rdfen
dc.subjectdades obertes enllaçadesca
dc.subjectdatos abiertos enlazadoses
dc.subjectopen linked dataen
dc.subject.lcshSemantic Web -- TFGen
dc.titleOntologia per a la cerca dels punts més idonis per carregar el vehicle elèctric a Barcelona-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Grauca
dc.audience.educationlevelEstudios de Gradoes
dc.audience.educationlevelUniversity degreesen
dc.subject.lemacWeb semàntica -- TFGca
dc.subject.lcshesWeb semántica -- TFGes
dc.contributor.tutorGeva Urbano, Felipe-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
patriciaandolzTFC0619Lliurables.zipProducte181,77 kBZIPView/Open
patriciaandolz_Presentacio_TFG.pptxPresentació6,67 MBMicrosoft Powerpoint XMLView/Open
patriciaandolzTFG0619memòria.pdfMemòria del TFG4,98 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
patriciaandolzTFG0619presentació.pdfPresentació en TFG del PPT5,29 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open