Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/96066
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorIzquierdo Jiménez, Alberto-
dc.date.accessioned2019-06-26T21:22:20Z-
dc.date.available2019-06-26T21:22:20Z-
dc.date.issued2019-06-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/96066-
dc.description.abstractEl Treball Final de Grau es basa en la creació d'una aplicació per dispositius mòbils Android. Aquesta app servirà per millorar l'aprenentatge dels estudiants universitaris (en un futur es podria ampliar amb altres tipus de formació com estudis de màster o cicles formatius). Es basa en preguntes i respostes relacionades amb cadascuna de les assignatures. En principi cada pregunta tindria quatre respostes, on només una seria completament vàlida. Aquest Treball Final de Grau consistirà a fer una versió dels estudis del Grau Multimèdia de la UOC. Per tant, serien preguntes i respostes sobre totes i cadascuna de les assignatures. Concretament realitzarem quatre preguntes de cada assignatura. Creiem que serà suficient per veure el funcionament d'aquesta app i per a que ens serveixi de mostra. Volem començar un projecte que podria ser rellevant el món de l'educació. Com podem veure es un treball que es pot ampliar molt, amb més preguntes, ampliant més estudis, fent que la gent generi les seves pròpies preguntes, que els professors vegin estadístiques dels errors per saber on fallen els estudiants... Son moltes ampliacions que s'aniran fent en funció del temps disponible per a realitzar aquest treball. Totes aquestes ampliacions les anirem exposant a la memòria del treball.ca
dc.description.abstractEl Trabajo Fin de Grado se basa en la creación de una aplicación para dispositivos móviles Android. Esta app servirá para mejorar el aprendizaje de los estudiantes universitarios (en un futuro se podría ampliar con otros tipos de formación como estudios de máster o ciclos formativos). Se basa en preguntas y respuestas relacionadas con cada una de las asignaturas. En principio cada pregunta tendría cuatro respuestas, donde sólo una sería completamente válida. Este Trabajo Final de Grado consistirá en hacer una versión de los estudios del Grado Multimedia de la UOC. Por lo tanto, serían preguntas y respuestas sobre todas y cada una de las asignaturas. Concretamente realizaremos cuatro preguntas de cada asignatura. Creemos que será suficiente para ver el funcionamiento de esta app y para que nos sirva de muestra. Queremos empezar un proyecto que podría ser relevante el mundo de la educación. Como podemos ver es un trabajo que se puede ampliar mucho, con más preguntas, ampliando más estudios, haciendo que la gente genere sus propias preguntas, que los profesores vean estadísticas de errores para saber donde fallan los estudiantes ... Son muchas ampliaciones que irán haciendo en función del tiempo disponible para realizar este trabajo. Todas estas ampliaciones las iremos exponiendo a la memoria del trabajo.es
dc.description.abstractThe Final Project Grade is based on the creation of application for Android mobile devices. This app will serve to improve the learning of university students (in the future it could be extended to other types of formation, such as master's studies or formation cycles). It is based on questions and answers related to each of the subjects. In principle each question will have four answers, and only one will be completely valid. This Final Degree Project will consist in making a version of the studies of the Multimedia Degree of the UOC. Therefore, it will be questions and answers about each and every one of the subjects. Concretely, four questions of each subject will be carried out. Is considered that it will be enough to see the working of this app and to serve as a sample. The objective is to create a project that could be relevant to the world of education. As can be seen, it is an academic job that can be expanded a lot, with more questions, including more studies, getting people to generate their own questions, teachers can see statistics of errors to know where students fail... There are many enlargements, which can be done based on the time available to carry out this academic job. All these extensions will be exhibited in the memory of the academic job.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectaplicacions mòbilsca
dc.subjectaplicaciones móvileses
dc.subjectmobile applicationsen
dc.subjectAndroiden
dc.subjectAndroidca
dc.subjectformularica
dc.subjectformularioes
dc.subjectformen
dc.subjectaprenentatge virtualca
dc.subjecte-learninges
dc.subjecte-learningen
dc.subjectAndroides
dc.subject.lcshApplication software -- Development -- TFGen
dc.titleUniQuizApp: aplicació per a dispositius mòbils Android basada en preguntes i respostes sobre assignatures d'una formació universitàriaes
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Grauca
dc.audience.educationlevelEstudios de Gradoes
dc.audience.educationlevelUniversity degreesen
dc.subject.lemacProgramari d'aplicació -- Desenvolupament -- TFGca
dc.subject.lcshesSoftware de aplicación -- Desarrollo -- TFGes
dc.contributor.directorGarrigues, Carles-
dc.contributor.tutorBoltà Torrell, Helena-
dc.contributor.tutorAlmirall López, Jordi-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Trabajos finales de carrera, trabajos de investigación, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aizquierdojTFG0619memòria.pdfMemòria del TFG1,96 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open