Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/96146
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorvan Walré Fernandez, Andreu-
dc.date.accessioned2019-06-27T07:12:12Z-
dc.date.available2019-06-27T07:12:12Z-
dc.date.issued2019-06-05-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/96146-
dc.description.abstractLa finalitat del treball es la realització d'una aplicació mòbil per dispositius Android que apliqui tots els coneixements adquirits al llarg de tot el màster de desenvolupament d'aplicacions per a dispositius mòbils. L'aplicació desenvolupada permet la localització de descomptes a través del GPS al voltant de l'usuari. Per al desenvolupament d'aquesta app s'han realitzat entrevistes a setze persones per obtenir les necessitats de cadascuna d'elles. Els requisits que s'han cobert en l'aplicació són els següents: edició/creació/eliminació d'usuaris, recuperar contrasenya, poder accedir sense compte, visualitzar les ofertes en un mapa o en un llistat, configurar el rang de cerca i quin tipus d'ofertes veure, veure el detall de les ofertes des del mapa o des del llistat, poder canviar d'idioma l'app entre català, castellà i anglès, poder rebre notificacions push i veure-les, poder marcar descomptes com favorits, obtenir descomptes personals a través de l'escaneig de codis QR o codis escrits i poder-los utilitzar generant un codi QR nou, poder-se desconnectar de l'app. El producte final està dividit en 3 parts: Una base de dades gestionada amb MariaDB, una api rest gestionada amb Spring via Eclipse i una app Android desenvolupada amb Android Studio. Per concloure, s'han treballat molts aspectes apresos del màster i d'altres nous adquirits no apresos en el màster, i d'altres que ja tenia en coneixement apresos fora del màster.ca
dc.description.abstractThe purpose of the work is the realization of a mobile application for Android devices that applies all the knowledge acquired throughout the master of development of applications for mobile devices. The application developed allows the location of discounts through the GPS around the user. For the development of this app, sixteen people have been interviewed to obtain the needs of each one of them. The requirements that have been covered in the application are the following: editing /creating/deleting users, recovering password, being able to access without account, view offers on a map or in a list, configure the search range and what types of offers see, see the details of the offers from the map or from the list, be able to change the language of the app between Catalan, Spanish and English, to receive push notifications and see them, to book discounts as favourites, get personal discounts through the scanning of QR codes or written codes and be able to use them bygenerating a new QR code, to be able to disconnect from the app. The final product is divided into 3 parts: A database managed with MariaDB, an api rest managed with Spring via Eclipse and an Android app developed with Android Studio. To conclude, many aspects learned from the master's degree and other new aspects acquired not learned in the master's degree have been worked on, and others that were already in knowledge learned outside the master's degree.en
dc.description.abstractLa finalidad del trabajo se la realización de una aplicación móvil por dispositivos Android que aplique todos los conocimientos adquiridos a lo largo de todo el máster de desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles. La aplicación desarrollada permite la localización de descuentos a través del GPS alrededor del usuario. Para el desarrollo de esta app se han realizado entrevistas a dieciséis personas para obtener las necesidades de cada una de ellas. Los requisitos que se han cubierto en la aplicación son los siguientes: edición/creación/eliminación de usuarios, recuperar contraseña, poder acceder sin cuenta, visualizar las ofertas en un mapa o en un listado, configurar el rango de busca y qué tipo de ofertas ver, ver el detalle de las ofertas desde el mapa o desde el listado, poder cambiar de idioma la app entre catalán, castellano e inglés, poder recibir notificaciones push y verlas, poder marcar descuentos como favoritos, obtener descuentos personales a través del escaneo de códigos QR o códigos escritos y poderlos utilizar generando un código QR nuevo, poderse desconectar de la app. El producto final está dividido en 3 partes: Una base de datos gestionada con MariaDB, una apio ristra gestionada con Spring vía Eclipso y una app Android desarrollada con Android Studio. Para concluir, se han trabajado muchos aspectos aprendidos del máster y otras nueces adquiridos no aprendidos en el máster, y otros que ya tenía en conocimiento aprendidos fuera del máster.es
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectdescomptesca
dc.subjectAndroidca
dc.subjectestablimentsca
dc.subjectaplicacions mòbilsca
dc.subjectaplicaciones móvileses
dc.subjectmobile applicationsen
dc.subjectAndroides
dc.subjectAndroiden
dc.subjectdescuentoses
dc.subjectdiscountsen
dc.subjectestablecimientoses
dc.subjectestablishmentsen
dc.subject.lcshMobile apps -- TFMen
dc.titleBeatdown: l'app de descomptes a toc de dit-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Màsterca
dc.audience.educationlevelEstudios de Másteres
dc.audience.educationlevelMaster's degreesen
dc.subject.lemacAplicacions mòbils -- TFMca
dc.subject.lcshesAplicaciones móviles -- TFMes
dc.contributor.directorGarrigues Olivella, Carles-
dc.contributor.tutorEscuer Latorre, David-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avanwalreTFM06198memòria.pdfMemòria del TFM2,8 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
avanwalreTFM06198annex.pdfAnnex amb codi generador del codi base del projecte del TFM268,8 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open