Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/96729
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPérez Cusó, Antonio-
dc.date.accessioned2019-06-29T12:42:33Z-
dc.date.available2019-06-29T12:42:33Z-
dc.date.issued2019-06-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/96729-
dc.description.abstractAquest treball presenta una aplicació distribuïda per a la gestió d'usuaris i projectes d'una empresa. La funcionalitat principal del programari es permetre els usuaris introduir les hores treballades a cada projecte per a poder fer un seguiment del temps invertit i permetre un posterior anàlisi i seguiment pels responsables de l'empresa. L'administrador del sistema és l'únic que disposa dels permisos de creació d'usuaris, projectes i assignació de projectes a treballadors. L'accés d'usuaris es restringit i es requereix d'autenticació amb nom d'usuari i contrasenya per a poder accedir respectant així els requisits de seguretat. El propòsit final del projecte AdminPRO es la implementació d'una aplicació web seguint les especificacions de la plataforma JavaEE i aplicant les competències adquirides al Grau d'Enginyeria Informàtica. El resultat obtingut es una aplicació remota, àgil i segura que permet desenvolupar les funcionalitats amb el mínim espai de temps possible per part dels usuaris.ca
dc.description.abstractEste trabajo presenta una aplicación distribuida para la gestión de usuarios y proyectos de una empresa. La funcionalidad principal del software se permitir los usuarios introducir las horas trabajadas en cada proyecto para poder hacer un seguimiento del tiempo invertido y permitir un posterior análisis y seguimiento por los responsables de la empresa. El administrador del sistema es el único que dispone de los permisos de creación de usuarios, proyectos y asignación de proyectos a trabajadores. El acceso de usuarios se restringido y se requiere de autenticación con nombre de usuario y contraseña para poder acceder respetando así los requisitos de seguridad. El propósito final del proyecto AdminPRO se la implementación de una aplicación web siguiendo las especificaciones de la plataforma JavaEE y aplicando las competencias adquiridas al Grado de Ingeniería Informática. El resultado obtenido se una aplicación remota, ágil y segura que permite desarrollar las funcionalidades con el mínimo espacio de tiempo posible por parte de los usuarios.es
dc.description.abstractThis work presents a distributed application for the management of users and projects of a company. The main functionality of the software is to allow users to enter the hours worked on each project to be able to track the hours invested in those projects they have assigned. The system administrator is the only user that has the permissions to create users, projects and assign projects to employees. User access is restricted and authentication with username and password is required to be able to access, thus respecting the requirements of the system. The final purpose of AdminPRO application is the implementation of a web application following the specifications of the Java EE platform and applying the competences acquired to the Degree in Computer Engineering. The result obtained is a remote, agile and secure application that allows you to develop the features with the least possible amount of time.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectJava EEen
dc.subjectORMen
dc.subjectServleten
dc.subjectJava EEes
dc.subjectJava EEca
dc.subjectORMes
dc.subjectORMca
dc.subjectServletes
dc.subjectServletca
dc.subject.lcshApplication software -- Development -- TFGen
dc.titleAdminPRO-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Grauca
dc.audience.educationlevelEstudios de Gradoes
dc.audience.educationlevelUniversity degreesen
dc.subject.lemacProgramari d'aplicació -- Desenvolupament -- TFGca
dc.subject.lcshesSoftware de aplicación -- Desarrollo -- TFGes
dc.contributor.directorCaballé Llobet, Santi-
dc.contributor.tutorGrau Perisé, Albert-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
toniperezcusoTFG0619memoria.pdfMemòria del TFG1,79 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open