Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/98067
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSolé Cases, Marc-
dc.contributor.otherGiménez Prado, Ferran-
dc.date.accessioned2019-07-04T10:22:06Z-
dc.date.available2019-07-04T10:22:06Z-
dc.date.issued2019-06-17-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/98067-
dc.description.abstractEls models de comerç han canviat. Són molt els negocis tradicionals que poc a poc es veuen obligats a tancar per falta de vendes. En canvi les vendes per internet no paren de pujar any rere any i cada cop són més els negocis tradicionals que s'aventuren a intentar buscar nous horitzons comercials a través de la xarxa. Aquest treball es situa en el context d'un negoci familiar, Elastic Rubí, dedicat a la confecció i venda de roba esportiva de lycra que, tot i no tenir presència a internet i ser rendible, desitja créixer i expandir-se cercant nous horitzons mitjançant la creació d'un ecommerce. Així doncs, el treball consistirà en la creació d'un lloc web a través del qual puguem aconseguir aquests objectius. La tasca a realitzar però, va molt més enllà de la pròpia implementació de l'ecommerce, ja que volem que aquest projecte sigui un èxit. Així doncs caldrà primerament conèixer a fons el producte i les aspiracions del nostre client directe (l¿empresari del comerç). Caldrà també estudiar el mercat i la competència per veure com podem donar-li cabuda a la nostra iniciativa dins d'un context de comerç electrònic. I finalment, caldrà determinar i estudiar a fons al nostre públic objectiu, amb la finalitat d'adaptar tota l'arquitectura del web, així com la seva usabilitat per aconseguir una experiència d'usuari el més agradable possible. L'eina principal per dur a terme aquest ecommerce és el CRM Wordpress amb el seu plugin Woocomerce. Aquest programari gratuït ens brinda l'opció de triar entre una gran quantitat de plantilles configurables i a més, compta a una gran quantitat de plugins que ens permeten dur a terme tots els processos necessaris que creguem convenients. Amb aquest treball pretenem quelcom més enllà de l'àmbit acadèmic. La idea és que un cop realitzada la versió beta, aquesta sigui acceptada pel client, i pugui esdevenir un nou canal de venda sòlid per Elastic Rubí.ca
dc.description.abstractLos modelos de comercio han cambiado. Son mucho los negocios tradicionales que poco a poco se ven obligados a cerrar por falta de ventas. En cambio las ventas por internet no paran de subir año tras año y cada vez son más los negocios tradicionales que se aventuran a intentar buscar nuevos horizontes comerciales a través de la red. Este trabajo se sitúa en el contexto de un negocio familiar, Elastic Rubí, dedicado a la confección y venta de ropa deportiva de lycra que, a pesar de no tener presencia en Internet y ser rentable, desea crecer y expandirse buscando nuevos horizontes mediante la creación de un ecommerce. Así pues, el trabajo consistirá en la creación de un sitio web a través del cual podamos conseguir estos objetivos la tarea a realizar va mucho más allá de la propia implementación del ecommerce, ya que queremos que este proyecto sea un éxito. Así pues habrá primeramente conocer a fondo el producto y las aspiraciones de nuestro cliente directo (el empresario del comercio). Habrá también estudiar el mercado y la competencia para ver cómo podemos darle cabida a nuestra iniciativa dentro de un contexto de comercio electrónico. Y finalmente, habrá que determinar y estudiar a fondo a nuestro público objetivo, con el fin de adaptar toda la arquitectura de la web, así como su usabilidad para conseguir una experiencia de usuario lo más agradable posible. La herramienta principal para llevar a cabo este ecommerce es el CRM Wordpress con su plugin Woocomerce. Este software gratuito nos brinda la opción de elegir entre una gran cantidad de plantillas configurables y además, cuenta a una gran cantidad de plugins que nos permiten llevar a cabo todos los procesos necesarios que creamos convenientes. Con este trabajo pretendemos algo más allá del ámbito académico. La idea es que una vez realizada la versión beta, ésta sea aceptada por el cliente, y pueda convertirse en un nuevo canal de venta sólido para Elastic Rubí.es
dc.description.abstractTrade models have changed. There are many traditional businesses that are gradually forced to close due to lack of sales. On the other hand, internet sales do not stop coming up year after year. More and more traditional businesses venture to try to look for new business horizons through the network. This work is in the context of a family business, Elastic Rubí, dedicated to the preparation and sale Lycra sportswear, which, while not having an internet presence and being profitable, wants to grow and expand looking for new horizons by creating an ecommerce. So, work It will consist of creating a website through which we can achieve these goals. The The task to do but goes well beyond the implementation of ecommerce, since we want to that this project is a success. So, first and foremost, you will need to know the product and the products. Aspirations of our direct client (the business entrepreneur). We will also have to study the market and the Competition to see how we can accommodate our initiative within a context of trade electronic And finally, it will be necessary to determine and thoroughly study our target audience, with the purposeto adapt the entire architecture of the web, as well as its usability to achieve an experience of user as pleasant as possible. The main tool to carry out this ecommerce is the Wordpress CRM with its Woocomerce plugin. This free software gives us the option to choose between a large number of templates configurable and also has a lot of plugins that allow us to carry out all the necessary processes that we believe are convenient. With this work we try something beyond the academic sphere. The idea is that once made the beta version, this is accepted by the customer, and can become a new sales channel solid for Elastic Ruby.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-SA-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/-
dc.subjectroba esportivaca
dc.subjectropa deportivaes
dc.subjectsportswearen
dc.subjectcomerç electrònicca
dc.subjectcomercio electrónicoes
dc.subjecte-commerceen
dc.subjectWordPressca
dc.subjectWordPresses
dc.subjectWordPressen
dc.subjectbotiga online-
dc.subjectonline storeen
dc.subjecttienda onlinees
dc.subject.lcshUser interfaces (Computer systems) -- TFGen
dc.titleElastic Rubí, creació d'un ecommerce-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Grauca
dc.audience.educationlevelEstudios de Gradoes
dc.audience.educationlevelUniversity degreesen
dc.subject.lemacInterfícies d'usuari (Informàtica) -- TFGca
dc.subject.lcshesInterfaces de usuario (Informática) -- TFGes
dc.contributor.tutorCasacuberta Bagó, Judit-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
msolecasesTFG0619memòria.pdfMemòria del TFG8,44 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
msolecasesTFG0619presentació.pdfPresentació del TFG6,2 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open