Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/14261
Title: Disseny i implementació de la base de dades d'un sistema de control energètic
Author: Malet Bañeras, David
Director: Rella Ruiz, Manel
Others: Universitat Oberta de Catalunya
Keywords: Foundation Degree in Systems Informatics
databases
Oracle
SQL
Issue Date: 10-Jun-2012
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
Abstract: La Comunitat Econòmica Europea ha plantejat la necessitat d'assolir un control exhaustiu de la gestió i el consum que a la comunitat es fa de l'energia, sigui quina sigui la seva naturalesa. És per això que requereix el disseny d'una base de dades que proporcioni la capacitat d'emmagatzemar tota la informació necessària, i que faciliti l'obtenció de llistats i dades estadístiques referents a aquest ús de l'energia. Aquest treball pretén implementar la base de dades que donarà resposta a aquestes necessitats, un cop valorats els requeriments i la viabilitat del projecte.
La Comunidad Económica Europea ha planteado la necesidad de lograr un control exhaustivo de la gestión y el consumo que en la comunidad se hace de la energía, cualquiera que sea su naturaleza. Es por ello que requiere el diseño de una base de datos que proporcione la capacidad de almacenar toda la información necesaria, y que facilite la obtención de listados y datos estadísticos referentes a este uso de la energía. Este trabajo pretende implementar la base de datos que dará respuesta a estas necesidades, una vez valorados los requerimientos y la viabilidad del proyecto.
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/14261
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Share:
Export:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dmaletTFC0612producte.zipProducte del TFC40.93 kBWinRar ZipView/Open
dmaletTFC0612memoria.pdfMemòria del TFC567.28 kBAdobe PDFView/Open
dmaletTFC0612presentacio.pdfPresentació del TFC466.46 kBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons