Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/91046
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorCid López, Elías-
dc.date.accessioned2019-01-31T16:40:39Z-
dc.date.available2019-01-31T16:40:39Z-
dc.date.issued2019-01-17-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/91046-
dc.description.abstractEl client ha sol·licitat la implementació d'un sistema BI per a poder analitzar les dades d'un estudi realitzat a diversos pacients per a saber quin son els tractaments més efectius. El resultat és un producte que conté un sistema de processos ETL per carregar i normalitzar la informació en una base de dades DW, per poder mostrar-la des de diferents punts de vista amb les tècniques de cubs, una base de dades on guardar tota la informació extreta dels estudis amb pacients i uns llistats mínims per fer l'anàlisis. Els llistats han de complir uns mínims per respondre a les preguntes analítiques que formulen els investigadors. El projecte ha tingut una durada de 3 mesos aproximats, inclouen les fases de recerca de la plataforma, formació, disseny de la solució, implementació, proves i documentació corresponent. Com a resultat hem implementat la solució que respon a aquests dubtes analítics proposats. Con a conclusió final cap destacar que considero la eina PENTAHO coma una solució completa per a totes les parts d´un sistema BI. No obstant la part de presentació la podríem haver implementat amb altres solucions amb millor experiència d'usuari.ca
dc.description.abstractThe customer has requested to implement a new BI system in order to analyse an investigation data done to several patients to know which the more effective treatments are. The result must be a product which have a process system ETL to load and normalize the information in a database (DW), to be able to show it from different point of view within cube techniques, a database to save all the information charged from studies of patients and the minimal reports to do the analysis. The reports must comply a minimal to answer all the analytics questions that ask the researchers. The project has lasted around 3 month that's include platform research phase, training, solution's design, implementation, testing and documentation. As a result, we have implemented a solution that answer the analítics doubts proposed. To conclude I must highlight that I consider PENTAHO's suit like a full solution to implement all parts of a BI system. However, presentation part we could been implemented with another better solution with better user experience.en
dc.description.abstractEl cliente ha solicitado la implementación de un sistema BI para poder analizar los datos de un estudio realizado en varios pacientes para saber cuales son los tratamientos más efectivos. El resultado es un producto que contiene un sistema de procesos ETL para cargar y normalizar la información en una base de datos DW, para poder mostrarla desde diferentes puntos de vista con las técnicas de cubos, una base de datos donde guardar toda la información extraída de los estudios con pacientes y unos listados mínimos para hacer el análisis. Los listados deben cumplir unos mínimos para responder a las preguntas analíticas que formulan los investigadores. El proyecto ha tenido una duración de 3 meses aproximados, incluyen las fases de investigación de la plataforma, formación, diseño de la solución, implementación, pruebas y documentación correspondiente. Como resultado hemos implementado la solución que responde a estas dudas analíticos propuestos. Con conclusión final cabe destacar que considero la herramienta Pentaho como una solución completa para todas las partes de un sistema BI. Sin la parte de presentación la podríamos haber implementado con otras soluciones con mejor experiencia de usuario.es
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectbusiness intelligencees
dc.subjectbusiness intelligenceca
dc.subjectbusiness intelligenceen
dc.subjectcolesteroles
dc.subjectcolesterolca
dc.subjectcholesterolen
dc.subjectcuadro de mandoes
dc.subjectquadre de comandamentca
dc.subjectdashboarden
dc.subject.lcshManagement information systems -- TFMen
dc.titleSistema d'intel·ligència de negoci per a l'anàlisi dels tractaments de reducció del colesterol-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Màsterca
dc.audience.educationlevelEstudios de Másteres
dc.audience.educationlevelMaster's degreesen
dc.subject.lemacSistemes d'informació per a la gestió -- TFMca
dc.subject.lcshesSistemas de información para la gestión -- TFMes
dc.contributor.directorPrados Carrasco, Ferran-
dc.contributor.tutorAmorós Alcaraz, David-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
annexos.ZIPFitxers del producte35.5 kBZIPView/Open
ecidlTFM0119presentacio.pdfPresentació del TFM617.84 kBAdobe PDFView/Open
ecidlTFM0119memoria.pdfMemòria del TFM2.24 MBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons