Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/100046
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorClarisó Viladrosa, Robert-
dc.contributor.authorCórcoles Briongos, César Pablo-
dc.contributor.authorGómez Cardosa, Desirée-
dc.contributor.authorJorba i Esteve, Josep-
dc.contributor.authorPérez Navarro, Antoni-
dc.contributor.authorVergoñós Pascual, Laura-
dc.contributor.authorVila Òdena, Irma-
dc.contributor.otherUniversitat Oberta de Catalunya. eLearning Innovation Center-
dc.date.accessioned2019-08-01T13:24:55Z-
dc.date.available2019-08-01T13:24:55Z-
dc.date.issued2019-07-26-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/100046-
dc.description.abstractDes de l'Observatori Tecnològic dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació en col·laboració amb l'eLearn Center, es realitza una tasca d'observació de novetats a nivell tecnològic i educatiu i la posterior redacció d'un informe. L'informe examina previsions externes efectuades per consultores, notícies i papers de diferents mitjans i altres fonts per tal d'analitzar-ne el contingut i extreure'n conclusions i recomanacions. El document conté capítols corresponents a les actes de les reunions efectuades pels membres de l'observatori reestructurades per temes: les previsions externes amb el recull de les tendències tecnològiques publicades a principis de 2018 per part d'organismes i agències diverses, les tecnologies destacades de 2018, amb un recull de notícies i comentaris que han aparegut al llarg de les reunions i que donen una idea del que ha estat el 2018 pel que fa a notícies tecnològiques i les conclusions.ca
dc.description.abstractDesde el Observatorio Tecnológico de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación en colaboración con el eLearn Center, se realiza una tarea de observación de novedades a nivel tecnológico y educativo y la posterior redacción de un informe. El informe examina previsiones externas efectuadas por consultoras, noticias y papeles de diferentes medios y otras fuentes para analizar su contenido y extraer conclusiones y recomendaciones. El documento contiene capítulos correspondientes a las actas de las reuniones efectuadas por los miembros del observatorio reestructuradas por temas: las previsiones externas con la recopilación de las tendencias tecnológicas publicadas a principios de 2018 por parte de organismos y agencias diversas, las tecnologías destacadas de 2018, con una recopilación de noticias y comentarios que han aparecido a lo largo de las reuniones y que dan una idea de lo que ha sido en 2018 en cuanto a noticias tecnológicas y las conclusiones.es
dc.description.abstractFrom the Technological Observatory of Computer, Multimedia and Telecommunication Studies in collaboration with the eLearn Center, a task of observation of technological and educational innovations is carried out and the subsequent writing of a report. The report examines external projections made by consultants, news and papers from different media and other sources to analyze the content and extract conclusions and recommendations. The document contains chapters corresponding to the minutes of meetings carried out by members of the restructured observatory by topic: external forecasts with the collection of technological trends published by the beginning of 2018 by different agencies and agencies, the outstanding technologies of 2018, with a collection of news and comments that have appeared throughout the meetings and which give an idea of what it was in 2018 with regard to technological news and conclusions.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjecttelèfons intel·ligentsca
dc.subjectintel·ligència artificialca
dc.subjectrealitat augmentadaca
dc.subjectrobòticaca
dc.subjectinternet de les cosesca
dc.subjectaprenentatge automàticca
dc.subjectrealitat virtualca
dc.subjectaprenentatge virtualca
dc.subjectvideojocsca
dc.subjectteléfonos inteligenteses
dc.subjectsmartphonesen
dc.subjectinteligencia artificiales
dc.subjectartificial intelligenceen
dc.subjectrealidad aumentadaes
dc.subjectaugmented realityen
dc.subjectrobóticaes
dc.subjectroboticsen
dc.subjectinternet de las cosases
dc.subjectinternet of thingsen
dc.subjectaprendizaje automáticoes
dc.subjectmachine learningen
dc.subjectrealidad virtuales
dc.subjectvirtual realityen
dc.subjecte-learninges
dc.subjecte-learningen
dc.subjectvideojuegoses
dc.subjectvideo gamesen
dc.subject.lcshArtificial intelligenceen
dc.titleInforme de l'Observatori Tecnològic dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació. 2018-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/report-
dc.subject.lemacInteligencia artificialca
dc.subject.lcshesIntel·ligència artificiales
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Informe2018public_v4.pdf7,13 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open