Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/122407
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorChacón Delgado, Inma-
dc.date.accessioned2020-09-16T07:55:49Z-
dc.date.available2020-09-16T07:55:49Z-
dc.date.issued2020-06-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/122407-
dc.description.abstractLa dislèxia és el trastorn d'aprenentatge (TA) més freqüent i més estudiat. La majoria d'estudis s'havien focalitzat en descriure'n les causes i orientar la intervenció, però les últimes línies d'investigació, a les que es suma aquest treball, centren l'atenció en les dificultats emocionals que comporta. Per fer-ho, s'ha administrat un qüestionari a docents de primària i psicopedagogues amb la finalitat de conèixer la valoració que fan sobre aquestes dificultats i la concepció que tenen sobre la seva capacitació per enfrontar aquestes situacions, per tal d'orientar accions de millora de la intervenció psicopedagògica en el context escolar.ca
dc.description.abstractLa dislexia es el trastorno de aprendizaje (TU) más frecuente y más estudiado. La mayoría de estudios se habían focalizado al describir las causas y orientar la intervención, pero las últimas líneas de investigación, a las que se suma este trabajo, centran la atención en las dificultades emocionales que compuerta. Para hacerlo, se ha administrado un cuestionario a docentes de primaria y psicopedagogas con el fin de conocer la valoración que hacen sobre estas dificultades y la concepción que tienen sobre su capacitación para enfrentar estas situaciones, para orientar acciones de mejora de la intervención psicopedagógica en el contexto escolar.es
dc.description.abstractDyslexia is the most common and most studied learning disorder (LD). Most studies have focused on describing the causes and guiding intervention, but the latest lines of research, to which this work adds, focus on the emotional difficulties it causes. To do this, a questionnaire was administered to primary school teachers and educational psychologists in order to find out their assessment of these difficulties and their conception of their ability to deal with these situations, in order to guide actions to improve educational psychology intervention in the school context.en
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectdificultats emocionalsca
dc.subjectdificultades emocionaleses
dc.subjectdislèxiaca
dc.subjectdislexiaes
dc.subjectprevalençaca
dc.subjectprevalenciaes
dc.subjectprevalenceen
dc.subjectdyslexiaen
dc.subjecttrastorns d'aprenentatgeca
dc.subjecttrastornos de aprendizajees
dc.subjectlearning disabilitiesen
dc.subjectemotional difficultiesen
dc.subject.lcshEducational psychology -- TFMen
dc.titleNecessitats emocionals en l'alumnat amb dislèxia. Orientacions per a la detecció i intervenció psicopedagògica-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Màsterca
dc.audience.educationlevelEstudios de Másteres
dc.audience.educationlevelMaster's degreesen
dc.subject.lemacPsicologia pedagògica -- TFMca
dc.subject.lcshesPsicología pedagógica -- TFMes
dc.contributor.tutorBanque Martínez, Neus-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Treballs finals de carrera, treballs de recerca, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ichacondTFM0620memòria.pdfMemòria del TFM2,18 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open