Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/12381
Title: Consciència de l'ús lingüístic : anàlisi dels factors que influeixen en les tries lingüístiques
Author: Escolà Garcia, Daniel
Tutor: Pujolar, Joan  
Others: Universitat Oberta de Catalunya
Sánchez Belmonte, Juan José
Abstract: Sovint ens qüestionem la situació actual de la llengua catalana i com aquesta seguirà el seu curs. El camí que ha fet el català ha tingut entrebancs de tot tipus, però a dia d'avui, es manté ferm a bona part dels Països Catalans. La situació lingüística a Catalunya sembla viure una conjuntura curiosa: mentre que l'ensenyament de la llengua catalana és, avui per avui, garantit a tots els centres públics, l'ús que els ciutadans fan del català és força variable i, en funció de la zona, es troba en cert retrocés. Davant d'aquesta radiografia, un dels aspectes que pot esdevenir més interessant per entendre aquest procés és analitzar la consciència que els parlants tenen dels seus usos lingüístics per tal de desgranar quins són els factors que dificulten o ajuden l'ús de la llengua minoritària en determinats àmbits de la societat catalana.
A menudo nos cuestionamos la situación actual de la lengua catalana y como ésta seguirá su curso. El camino que ha hecho el catalán ha tenido tropiezos de todo tipo, pero a día de hoy, se mantiene firme en buena parte de los Países Catalanes. La situación lingüística en Cataluña parece vivir una coyuntura curiosa: mientras que la enseñanza de la lengua catalana está, hoy por hoy, garantizada en todos los centros públicos, el uso que los ciudadanos hacen del catalán es muy variable y, en función de la zona, se encuentra en cierto retroceso. Ante esta radiografía, uno de los aspectos que puede ser más interesante para entender este proceso es analizar la conciencia de que los hablantes tienen de sus usos lingüísticos para desgranar cuáles son los factores que dificultan o ayudan al uso de la lengua minoritaria en determinados ámbitos de la sociedad catalana.
Keywords: language use
language choice
Document type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Issue Date: Jan-2012
Publication license: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/  
Appears in Collections:Treballs finals de carrera, treballs de recerca, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
descolag_TFC_0112.pdfTreball de Final de Carrera379,33 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open