Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/12581
Title: El coneixement del personal com font d'avantatge competitiu en el sector sanitari i sociosanitàri
Author: Ayala Márquez, Bartomeu
Tutor: Cobarsí-Morales, Josep  
Others: Universitat Oberta de Catalunya
Keywords: competitive advantage
knowledge assets
knowledge maps
knowledge management
Issue Date: 24-Jan-2012
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
Abstract: Amb aquest treball es pretén demostrar que un model de certificació com és el programa Qualifca't del Departament d'Ensenyament aplicat als professionals de formació professional, corresponents a les categories d'auxiliar d'infermeria i els cuidadors/es de residències de gent gran i de disminuïts físics, serveix com a procediment dins d'un programa de gestió del coneixement, ja que identifica el coneixement, les dades i informació que necessiten i com es fa aquesta transmissió del coneixement dins de l'organització, i quin són els actius de coneixement que es necessita per obtenir l'avantatge competitiva. El fet de fer-ho amb aquest programa en concret i no en cap model de certificació com la ISO 2001:2008, o EFQM, o altres, és per garantir que no es converteixi en un programa més de gestió del coneixement i que aquest no sigui acceptat pels professionals implicats i per l'organització. Un programa de gestió del coneixement no ha de ser una moda. El que pretenc és detectar, identificar com es fa la transmissió del coneixement, i aquest pot ser validada mitjançant l'experiència laboral i traduïda en una titulació oficial. De la mateixa manera que aquesta obtenció de les competències i dels crèdits ens poden ajudar a dissenyar uns mapes de coneixement per garantir el tancament de tot el cicle del coneixement, i determinar quina és la informació que necessiten per potenciar aquest coneixement, així com establir un aprenentatge continua per assimilar-ho i poder implementar-ho dins de les organitzacions. Un altre aspecte a destacar és el de demostrar el guany d'introduir uns professionals al món educatiu, i demostrar que aquest fet activa les alertes que necessitem per realitzar la recerca d'allò que necessitem per crear la diferència, al mateix temps que disminuirem la variabilitat de diferents professionals que realitzen la mateixa feina. Per unificar tot això tant sols es pot fer si el professional i l'organització identifiquen un guany en tot el procediment, ja sigui de situació laboral com a professional. Pensem que aquest ´s un dels aspectes claus per portar a terme un programa de gestió de coneixement amb garanties d'èxit, tant a curt com a llarg termini. Un altre factor important és que pretenem identificar el coneixement de cada professional, no tant sols el que validem per la seva experiència laboral, sinó el que recollim i identifiquem com a important. Com podrem comprovar durant tot el treball de recerca, les diferents tendències, models sobre la gestió del coneixement, totes tenen uns punts en comú importants d'identificar, facilitar el coneixement per aconseguir una avantatge competitiu, com es transmet aquest coneixement, etc. Però no he trobat cap referència concreta de com realitzar-ho en aquest sector, és per això que vull demostrar que abans d'implantar qualsevol model de gestió del coneixement, s'ha de tenir molt clar quin coneixement vols que s'implanti amb un model de gestió i com l'avaluaràs, i garantiràs l'aprenentatge continu a curt i llarg termini. És per això que cal saber cap a on es va i que tothom estigui d'acord, que tothom vegi el seu guany.
Con este trabajo se pretende demostrar que un modelo de certificación como es el programa Qualifca't del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, aplicado a los profesionales de formación profesional, correspondientes a las categorías de auxiliar de enfermería y los cuidadores/as de residencias de ancianos y de disminuidos físicos, sirve como procedimiento dentro de un programa de gestión del conocimiento, ya que identifica el conocimiento, los datos e información que necesitan y cómo se hace esta transmisión del conocimiento dentro de la organización, y cuáles son los activos de conocimiento que se necesita para obtener la ventaja competitiva.
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/12581
Appears in Collections:Trabajos finales de carrera, trabajos de investigación, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bayalam_TFM0112.pdfTreball final de Master1,27 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open