Master's Degree in Financial Management 1

El màster de Direcció Financera aporta les eines necessàries en un nou context on les organitzacions i les relacions empresarials són realitats cada vegada més complexes i interrelacionades, cosa que inevitablement porta a modificacions en les atribucions i competències de qui ha de manejar-les, controlar-les i comunicar-les.
El máster de Dirección Financiera aporta las herramientas necesarias en un nuevo contexto donde las organizaciones y las relaciones empresariales son realidades cada vez más complejas e interrelacionadas, cosa que inevitablemente lleva a modificaciones en las atribuciones y competencias de quienes tienen que manejarlas, controlarlas y comunicarlas.

Browse
Collections in this community