Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/129367
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBorràs Chia, Noemí-
dc.coverage.spatialPiera, ESP-
dc.date.accessioned2021-03-15T06:21:41Z-
dc.date.available2021-03-15T06:21:41Z-
dc.date.issued2021-01-02-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/129367-
dc.description.abstractL'ús dels Smart Textiles i la seva aplicació en els camps corresponents són el resultat de l'evolució tecnològica, els avenços en el camp de la medicina, del disseny tèxtil, la informàtica, la biomecànica, la enginyeria, les ciències socials i la psicologia, l'esport i la presa de decisions. La ubiqüitat computacional dels nostres dies manté l'evolució dels Smart Textiles directament relacionada amb l'evolució del Big Data, del 5G i de l'IoT. En la introducció d'aquest article s'analitza la diferència entre aquests teixits, els wearables i els e-textiles i quins material s'usen per a la seva fabricació. Seguidament, es descriuen els principals productes actuals en l'esport professional, l'estat del seu mercat i l'ús de les dades obtingudes amb els Smart Textiles. Es mostra com es recullen, emmagatzemen, processen i analitzen les dades per relatar posteriorment totes les implicacions legals i ètiques que això comporta. Finalment, s'estudien les tendències de futur de l'ús dels Smart Textiles en l'esport professional i com afecten a tots els agents implicats en aquest món, és a dir, esportistes, entrenadors, clubs, seguidors, mitjans de comunicació i el producte en sí mateix.ca
dc.description.abstractEl uso de los Smart Textiles y su aplicación en los campos correspondientes son el resultado de la evolución tecnológica, los avances en el campo de la medicina, del diseño textil, la informática, la biomecánica, la ingeniería, las ciencias sociales y la psicología, el deporte y la toma de decisiones. La ubicuidad computacional de nuestros días mantiene la evolución de los Smart Textiles directamente relacionada con la evolución del Big Data, del 5G y del yate. En la introducción de este artículo se analiza la diferencia entre estos tejidos, los wearables y los e-textiles y cuáles material usan para su fabricación. Seguidamente, se describen los principales productos actuales en el deporte profesional, el estado de su mercado y el uso de los datos obtenidos con los Smart Textiles. Se muestra como se recogen, almacenan, procesan y analizan los datos para relatar posteriormente todas las implicaciones legales y éticas que ello conlleva. Finalmente, se estudian las tendencias de futuro del uso de los Smart Textiles en el deporte profesional y como afectan a todos los agentes implicados en este mundo, es decir, deportistas, entrenadores, clubes, seguidores, medios de comunicación y el producto en sí mismo.es
dc.description.abstractThe use of Smart Textiles and their application in the corresponding fields are the result of technological evolution, advances in the field of medicine, textile design, computer science, biomechanics, engineering, social sciences and psychology, sport and decision-making. The computational ubiquity of our days maintains the evolution of Smart Textiles directly related to the evolution of Big Data, 5G and the yacht. In the introduction to this article, the difference between these fabrics, wearables and e-textiles and which materials they use to manufacture them is analyzed. Next, the main current products in professional sports, the state of their market and the use of the data obtained with Smart Textiles are described. It shows how the data is collected, stored, processed and analyzed to later relate all the legal and ethical implications that this entails. Finally, future trends in the use of Smart Textiles in professional sports are studied and how they affect all the agents involved in this world, that is, athletes, coaches, clubs, fans, the media and the product itself.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectwearablesen
dc.subjecte-textilesen
dc.subjectsmart textilesen
dc.subjectsmart fabricsen
dc.subjectteixits intel·ligentsca
dc.subjecttextiles inteligenteses
dc.subjectdata managementen
dc.subjectsport dataen
dc.subjectsport managementen
dc.subjectprofessional sportsen
dc.subjectperformanceen
dc.subjecttrainingen
dc.subjectrendiment esportiuca
dc.subjectentrenamentsca
dc.subject.lcshInternet of things -- TFGen
dc.titleÚs dels Smart Textiles en l'esport professional. Evolució i gestió de les dades-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Màsterca
dc.audience.educationlevelEstudios de Másteres
dc.audience.educationlevelMaster's degreesen
dc.subject.lemacInternet de les coses -- TFGca
dc.subject.lcshesInternet de las cosas -- TFGes
dc.contributor.tutorLópez Borrull, Alexandre-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Treballs finals de carrera, treballs de recerca, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nborraschTFG0121memòria.pdfMemoria del TFG896,75 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open